MENIU

Darbas Europos Parlamente
Kategorija

1130

Vizbarų pragmatizmas ir kova už laisvę

Darbas Europos Parlamente, Įžvalgos

5 sausio, 2023

1990 metais iškovota Lietuvos Nepriklausomybė nenukrito iš dangaus. Dėl jos daugybę metų kovėsi kelios Lietuvos gyventojų kartos — nuo partizanų pokaryje iki kultūrinių disidentų paskutinįjį sovietmečio dešimtmetį. Visi jie buvo idėjos žmonės, kovoję už pasaulį, kuris būtų doresnis ir teikiantis daugiau galimybių ne vien nomenklatūrai, bet visiems žmonėms. 

Kasmet šią dieną primenu ir kartoju: graudu ir gėda, jog kol kas net žodžiu nepadėkojome tiems savo jauniems žmonėms, kurie kovodami už laisvą ir demokratišką Lietuvą, už jos žmonių saviraiškos laisvę buvo kankinami psichiatrijos ligoninėse, viešai žeminami atimant net teisę į studijas.

Privalo dėkoti

Šiandien minime Laisvės gynėjų auką. Bet tų aukų buvo daug. Ir kiekvienas tikras žmogus kasdien privalo dėkoti tiems, kurie jiems davė gyvenimą ir galimybes. 

Šiandien minime Laisvės gynėjų auką. Bet tų aukų buvo daug. Ir kiekvienas tikras žmogus kasdien privalo dėkoti tiems, kurie jiems davė gyvenimą ir galimybes. 

Kita vertus, tie, kurie moka ne tik gedėti, bet nuolat reflektuoja Lietuvos kasdienybę, mato ir pilkąją zoną. Anapus parodomojo gedėjimo, dažnai atsainios pagarbos POLITINIAMS kankiniams ar atvirai propagandinio patriotizmo egzistuoja zona, kur visos laisvės dovanos sutraukiamos į nuosavo verslo reikalus. Politika tokio mąstymo rėmuose, visai kaip nesenoje sovietinėje praeityje, regima tik kaip instrumentas aptarnauti vienai interesų grupei. Sovietiniais laikais tai buvo partinė nomenklatūra, dabar — ta ar kita įtakingesnė verslo grupė. 

Antradienį dalyvavau „InfoTV“ laidoje, kur kalbėjo vienas iš brolių Vizbarų, — Lietuvoje žinomos lazerių įmonės savininkų. Vyras buvo įsiutęs: pažeminantys epitetai politikams liete liejosi iš jo lūpų, o šeimos verslo bėdos buvo pakylėtos į mažų mažiausiai valstybinio lygio problemų rangą. 

Komentuodamas įtampas, kurias Lietuva patiria dėl savo pozicijos Kinijos atžvilgiu, Kristijonas Vizbaras nematė jau dešimtmetis dėl Kinijos geopolitinių ambicijų kintančių prekybos taisyklių, bet širdo ant kelių neįvardytų politikų, kurie esą buvo tie galingi, kad tiesiog užvėrė Vizbarų verslo perspektyvas. 

Verkė visi, kas netingėjo

Vertinant iš istorinės retrospektyvos panašios įtampos, kurios kyla dėl Lietuvos pozicijų tarptautinėje politikoje, jokia naujiena. 1990 metų pradžioje praktiškai visi didieji pasaulio politikos žaidėjai — nuo JAV iki Vokietijos — buvo taip užsižaidę su gorbačiovine Rusija ir taip įtikėję tarpusavio santykių šviesiomis perspektyvomis, kad Lietuvos sprendimas paskelbti nepriklausomybę buvo laikomas mažų mažiausiai nesubrendusio  vaiko išsišokimu.  

Dar 1990 metų Lietuvos ekonominė blokada, kai sovietų valdžia bausdama mūsų valstybę sustabdė žaliavų, visų pirma naftos, tiekimą, sulaukė gausybės raudų. Dabar jau ašaras šluostėsi tie, kurie buvo visai neblogai įvaldę gyvenimo okupacijos sąlygomis meną. 

Dar garsiau verkta 1998 metų pabaigoje, kai po rugpjūtį įvykusios rublio devalvacijos Lietuvos bankus, o vėliau ir realųjį sektorių, pasiekė problemos, kurias sukėlė šalies bankų investicijos į Rusijos valstybines obligacijas.

Graudūs verksmai ir prakeiksmai Lietuvos politikams skambėjo ir per 2009-2011 metų krizę. Verkė visi, kas netingėjo, ir žurnalistams švelniai šluostant esą kenčiančio verslo ašaras, buvo pamiršta, kad jau bent 1998 ir 2009 metų krizės tikrai ne Lietuvoje  gimė.

Ilgus metus tą raudotojų chorą lengvai galėjai pažinti iš sovietinio-gariūninio mąstymo bei jai būdingos retorikos. Dažniausias jų kančių objektas buvo dėl politikų veiksmų prarandama Rusijos rinka bei valstybės bandymai adekvačiau paskirstyti mokestinę naštą, palaipsniui naikinant gyvulių ūkio atributus.

Ilgainiui Rusijos rinką išmainėme į valstybei priimtinesnę ir visuomenei didesnę grąžą duodančią Vakarų Europą ir, priešingai nei aiškinta, net kasos aparatai turgų nesugriovė.

Lėkšta nepagarbą politikai

Palaipsniui kaikarių ir matijošaičių aiškinimai (1), kad Lietuvos užsienio politika bei politikų pasisakymai apie įvykius Ukrainoje ir Rusijoje šalies ekonomikai pridarys didžiulės žalos, nuėjo į praeitį. 

Faktai rodo, kad nuolat paslaugiai dėl nuosavo verslo sunerimusių verslininkų kalbas į šalies gyventojų dėmesio centrą tempę propagandinių klišių meistrai prašovė. Lietuvos ekonomika pagal socialinius ekonominius rodiklius priklauso labai aukšto išsivystymo lygio šalių grupei, gyvenimo lygis auga. Per pastaruosius metus gerovė Lietuvoje Vyriausybės (pabrėžiu Vyriausybės, o ne vadinamojo gerovės prezidento) pastangomis paskirstoma nors šiek tiek lygiau. Tai ypatingai pajuto pensininkai, neįgalieji, vieniši žmonės, kai kurie viešojo sektorius darbuotojai. 

K. Vizbaras yra sakęs esąs vakarietiško mentaliteto atstovas (2). Vis dėlto jo kalbose aiškiai girdima ta patį dešimtmečius skambanti retorika, tie patys argumentai ir ta pati lėkšta nepagarbą politikai, kuri dominuoja kaikarių ir matijošaičių lūpose. 

Klausydamasi K. Vizbaro apokaliptinių raudų apie tai, kad dėl konflikto su Kinija „Lietuva sumokės tokią kainą, kuri nublokš mus į krizę, kokios nesame matę“ (3), girdžiu cinišką vertelgą, o pasidomėjusi, ką tas žmogus skelbė dar visai neseniai, ir primityvoką veidmainį. [Šio įrašo pabaigoje galite perskaityti jo kalbos stenogramą minimoje laidoje, pateiktos ir nuorodos, kurios pagrindžia mano tekstą].

Kovėsi ne dėl verslo

Kai prie televizijos bokšto ir Seimo 1991 metais degė laužai, Kristijonui Vizbarui buvo septyneri. Galimybę gyventi nepriklausomoje Lietuvoje jam padovanojo tie, kurie kovėsi ne dėl verslo ir pinigų, — kovėsi dėl nepriklausomos Lietuvos ateities. Beje, visai neseniai tai labai patriotiškai deklaravo ir pats K. Vizbaras. 

Brolių Vizbarų verslas galėjo atsirasti tik todėl, kad kartų kartos Lietuvos politikų (jiems priklauso kiekvienas bendrąjį gėrį keliantis aukščiau savo siaurų pragmatiškų interesų) kovojo už laisvą Lietuvą ir vakarietiškus liberalius nuosavybės santykius.

Studijuoti geriausiuose universitetuose broliai galėjo todėl, kad ne kas kita, o Lietuvos politikai atvedė Lietuvą į Europos Sąjungą ir, be kita ko, iškovojo Lietuvos jaunuoliams galimybę mokytis bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje. 

Europos Sąjunga, į kurią, primenu, atvedė ne verslas, o politikai, davė broliams daugiau nei 4 mln. eurų iš Lietuvai skirtų struktūrinių fondų lėšų verslo pradžiai, ir būtent tų pinigų dėka  broliai įkūrė vieną moderniausių  laboratorijų visoje Rytų Europoje.

Europinių pinigų srautas nesustojo ir vėliau. 2012 metais gamykloje apsilankiusiems politikams — prezidentei, premjerui  broliai dėkojo ir nuolat kartojo — „verslo klimatas šiandien Lietuvoje yra idealus — vienas geriausių Europoje ir pasaulyje“. 

Nekvaršino protingų galvų

Beje, ne kartą broliai pabrėžė ir tai, kad jų sprendimą plėsti verslą Lietuvoje lėmė išskirtinai verslui palanki mokestinė aplinka (4.) 

Apie tai, kad tokią mokestinę aplinką irgi sukūrė politikai, taip ilgus metus skriaudę Lietuvos viešąjį sektorių, šalies mokslą, švietimo sistemą, mediciną, net silpniausius Lietuvos žmones — neįgaliuosius, kuriems pinigų tiesiog nelikdavo, broliai nutylėjo. Arba tiesiog dėl to nekvaršino savo protingų galvų. 

Pamiršo broliai ir tai, kad net rinkas jiems dovanojo Lietuvos politikai: ne vizbarai, o politikai atvedė Lietuvą į NATO.  

Galiu tęsti ir tęsti. Broliai, ypatingai Kristijonas, pastaraisiais metais kalbėjo daug, noriai ir nuolat pylė komplimentus Lietuvos politikai. 

Vis dėlto noriu paminėti du dalykus. 2013 metais K. Vizbaras dėsto: „Šiandien dirbti galima iš bet kur, kur kas svarbiau yra grupuotės pasirinkimas — su Rusija, Kazachstanu, Baltarusija ir NVS ginklais žvangini, ar dirbi ES, NATO ir darai verslą vakarietiškai.“

Vizbarai aiškina, kad „šis pasirinkimas jiems yra vertybiškai svarbus, jie jaučiasi esą vakarietiško mentaliteto atstovai. Mes džiaugiamės, kad neturime reikalų su ta kita puse, ir stengsimės neturėti.“ (2)

Negana to, Kristijonas pabrėžia, jog kaip tik tuomet vykęs Lietuvos pieno produktų blokados Rusijoje konfliktas jam tik dar kartą parodė, kad tai neturėtų būti perkeliama ant valstybės pečių, nes verslininkai patys turi įvertinti, su kuo daro verslą.

Nusiimti kinišką kaukę

Mintis teisinga, tik nelabai aišku, kodėl šios taisyklės ponas K. Vizbaras netaiko dabar, kai kalbama apie Kiniją, apie kurios politines rizikas nesustodami diskutuoja visi didieji pasaulio verslo leidiniai ir technologinės apžvalgos.

Nuolat deklaruodamas esąs šaulys K. Vizbaras nori nenori turėjo susidurti su nacionalinio saugumo klausimais. O gal esu tiek naivi, ir p. Vizbaras tiesiog demonstruoja tikrąjį Lietuvos šaulių veidą, kur šautuvėliai ir dėmėtos uniformos svarbiau, nei smegenys? Atsakymo nežinau. Palieku spręsti patiems šauliams. 

Tik pakartoju dar kartą. Ne Lietuvos politikai, o Kinija sukūrė pasaulį, kuriame griūva visa pastaruosius septyniasdešimt metų įsitvirtinusi tvarka. Apie tai, kartoju, kalbama mažų mažiausiai aštuonerius metus. 

Gal vis dėlto jau ir vizbarams atėjo laikas nusiimti kinišką kaukę nuo savo esą vakarietiškų veidų? 

Šaltiniai ir stenograma 

1. https://www.delfi.lt/verslas/verslas/verslininkas-v-kaikaris-galesime-savo-patrankas-sviestu-tepti-nes-jo-nebus-kur-deti.d?id=64267212

2. https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/lazeriu-laboratorija-isuke-trys-broliai-lietuvoje-pasaka.d?id=63354328 

3.  https://www.delfi.lt/video/laidos/verslo-poziuris/verslo-poziuris-keturiu-politiku-grubi-klaida-suzlugde-lazeriu-sektoriu-salyje.d?id=89169475 

4. https://www.15min.lt/verslas/naujiena/finansai/kristijonas-vizbaras-verslo-aplinka-lietuvoje-geresne-nei-jav-662-519156 

5.   https://lnk.lt/info-komentarai-su-arnu-mazeciu 

2022-01-11, Info TV, Info komentarai su Arnu Mazėčiu, laidoje: Įmonių grupės „Brolis group“ įkūrėjas Kristijonas Vizbaras, „Infobalt“ vadovas Mindaugas Ubartas,  Europos Parlamento narė Aušra Maldeikienė.

K. Vizbaras: [Atsako, ar patiria tiekimo sutrikimus sutrikimus] Tai tiekimo sutrikimų šiokių tokių yra, bet jie nėra dramatiški. Dėl konflikto su Kinija,  aš iškarto pakreipsiu į realią problemą: mūsų sektorius praranda rinkas, ir ne tiktai Kinijos tiesioginę rinką, bet ir viso pasaulio rinkas. Ta prasme, tai yra globalios tiekimo grandinės, ir tiesiog iš Lietuvos tampa sudėtinga parduoti komponentą bet kam. Bet kam, visam pasauliui.

[Atsako į klausimą, ar Kinija spaudžia mūsų partnerius] Ne, tai faktas, taip ir yra, Kinija tiesiog neįleidžia sistemų pas save su lietuviškais komponentais, kas tai bebūtų — ar tos sistemos būtų vokiečių pagamintos, ar amerikiečių, ir, ta prasme, jie tai daro gudriai, ne kažkaip bukai, tiesmukai, ta prasme, jie daro taip, kad nebūtų įmanoma juos taip lengvai apkaltinti ten kažkokių tai, tais pažeidimais, t.t., nu, jie žaidžia protingą žaidimą.

[Atsako į klausimą, ar šita situacija susiklostė po to, kai Vilniuj buvo atidaryta taivaniečių atstovybė] Vienareikšmiškai taip. 

[Atsako, ar investicijos ir paskolos galbūt kompensuos mūsų praradimus] Nu, jūs supraskit teisingai, ta prasme, ne pinigų reikia verslui, ta prasme, ir dabar pinigų Lietuvoj yra pilna, yra, veikia viso pasaulio fondai, veikia Europos investicinis bankas, įmonės yra turtingos, ta prasme lazerių įmonės pačios gali kaip bankai dalinti paskolas, jos turi tų pinigų — mum rinkų trūksta, mum šitas karas su Kinija užvėrė — pasikartosiu — ne tik Kinijos rinkas, bet ir viso pasaulio rinkas. Jūs suvokiat šitą mastą.

[Atsako į klausimą, ką galima pastatyti už 200 mln.] 200 mln. dolerių — nu, tai ten eurais 176, nu, tai kažką gali pastatyt, ta prasme, bet ar tai kažkas bus esmingo, prasmingo? Ta prasme, kaip, visi pinigai, kurie įeina, ir jeigu už juos kažką pastatys kažkas, bus gerai, bet nepamirškim, kad čia turėtų ateiti kaip kažkoks tai fondas paskolomis, ar ne, tai išsidalins — viena įmonė gaus 20 mln., kita gaus, kažką darys, ar bus kam duoti tas paskolas… Nu, čia dar yra visiškai neaišku, čia yra tiesiog žodiniai kažkokie lozungai, nėra praktinės išraiškos, dėl to yra labai sudėtinga komentuoti. Norint pastatyti lustų gamyklą aukšto lygio, kurioje dirbtų kuriantys profesionalai, tai tam reikia kalbėt apie 5 mlrd. ir pan., ta prasme. Bet, ta prasme, Lietuvoj nemanau, kad tą galima pastatyt, mes neturim žmonių, nėra kas dirba, mes neturim specialistų. Ta prasme, [puslaidininkių?] technologijų specialistų Lietuvos universitetai neruošia, jų šiandien dienai tiesiog nėra, jų nėra kad jų yra mažai — jų tiesiog nėra, neegzistuoja. Kiek mes savo įmonėj esam jų išsiauginę, tiek jų Lietuvoj ir yra, ir taškas, ir čia yra faktas. Tai, norint užsiauginti kuriantį [puslaidininkinių?] technologijų specialistą, tam reikia 10 metų. Kaip minimum. Iš gabaus žmogaus, ta prasme, ne kiekvienas juo gali tapti. Kažkokį tai vidutinioką galbūt gali išsiauginti per ten 5 metus, bet tai yra penkeri metai, ar ne, ir jis turi kažkokios praktinės patirties įgyti. Jeigu mes čia pasistatysime kažkokią tai gamyklą, kur suvažiuos tiesiog amerikietiška, vokiška, olandiška įranga, pasistatys pastatas ir joje dirbs — pavadinkim taip — žemos kvalifikacijos operatoriai, kurie tiktai „start“/„stop“ paspaus mygtukus, ir visa robotizuota gamykla ten gamins savo procesus, tai realiai Lietuva šitoj vietoj bus pardavus tik žemės sklypą, ta prasme. Tai bus nekilnojamo turto sandoris, ir viskas, ir tiek tos pridėtinės vertės. 

[Atsako, ar pritaria tam, ką kalbėjo M. Ubartas] Tiktai dalinai. Ta prasme, aš kelis gal punktus, taip labai trumpai. Visų pirma, verslas neverkia — verslas sako, kad mes, gamindami Lietuvoj, mes negalim laukt, kol atsiras ten „Made in EU“, t.t., jau nekalbant apie tai, kad yra mum nacionalinis pasididžiavimo klausimas yra rašyti, kad pagaminta Lietuvoje šiaip jau, taip. Bet, ką mes darom — mes keliam gamybą į kitas šalis, šiandien dieną aš sėdžiu Belgijoj, ir būtent tą dalyką aptarinėsim rytoj, ir čia savo įmonės plėtrą planuosim toliau, čia statysim gamybinę liniją tam, kad nebebūtų kilmės šalis Lietuva ir kad galėtumėm tęsti normaliai veiklą. Tai žiūrėkit, mes, verslininkai aukštųjų technologijų nenuskursim, bet Lietuva praras darbo vietas, praras investicijas, ir t.t., ir pan. Ir čia yra ilgalaikė žala, Taivanas neatsvers Kinijos. Ir nereikia įsivaizduoti, kad 20 mln. gyventojų šalis gali pakeisti pasaulio fabriką Kiniją — negali. Dėl to, kad susipynusios viso pasaulio tiekimo grandinės. Kinija gamina nuo automobilių pramonės iki ten medžiagų, iškasenų, „nuo iki“, ta prasme, tai yra pažangi valstybė. Kitas dalykas, verslam nereikia paramos, pašalpos, t.t. — mum reikia rinkų ir laisvės veikti. Šiandien dienai kare su Kinija užkerta mums ir Europos rinkas, užkerta ir, kaip sakyt, netiesioginius pardavimus į Kiniją, tai čia yra nenormali situacija — tai viena. Ir turbūt tiek, trumpai.

[Reaguoja į A. Maldeikienės pasisakymą] Nu, atmetęs visas emocijas, su visa pagarba, tai jeigu jau taip reikia derinti visus veiksmus su ES ir JAV, tai kodėl nederinot šitų veiksmų, kuriuos padarėt? Kur vieningas ES ėjimas, kodėl mes vieni išsišokom, tuo tarpu vokiečiai stato gamyklas Kinijoj, „Tesla“ stato gamyklą Kinijoj uigūrų regione. Kur vertybės šitos? Atsakykit jūs man.

[Atsako, kaip vyks verslo perkėlimas į užsienį] Ne, tai mes to, kas yra Lietuvoj dabar, neliesim, mes plėtrą visą vykdysim už Lietuvos ribų, nu, dėl to, kad yra, nu, natūralu, ta prasme, tai jeigu mes negalim iš Lietuvos parduoti su Lietuvos kilmės šalim, čia remtis kažkokių politikų pasisakymais, kad čia kažkur kažkas sureaguos kažkada, tai čia kada? Mum reikia fakto šiandien, mum reikia algas mokėti, mum reikia žmones išlaikyti, mum reikia investuoti, kad būtumėm konkurencingi ir t.t. Nu, ta prasme, mes ne lozungais kalbam, ir tai yra faktas, ir man ten, kai čia kažkoks emocijų pliūpsnis, t.t., tai yra visiškai neatsakingas reikalas, bet aš noriu dar paminėti, kad tie minimi neva 300 mln. eurų eksportas, ir tik per tą matuoti visą įtaką, ta prasme, čia yra nesąmonė. Kinija yra, jau dabar yra de facto Nr. 2 galybė pasauly, ir tą ignoruoti yra kvaila. ES visos šalys prekiauja ir su Kinija, ir su JAV. Niekas be mūsų tokių išsišokimų nedaro, ir tai yra normalu — jeigu visa ES darytų tokius dalykus, viskas būtų tvarkoj, tada sakytumėm „gerai, tokia politika, darom“. Bet šiandien dienai kas, ir tai — visiškai neadekvatu ir neatsakinga.

Skaityti straipsnį

1529

Europos parlamentas versus Seimas

Darbas Europos Parlamente, Ketvirtadienio Pranešimai

16 gruodžio, 2022

Praėjusios savaitės pabaiga tikrai įeis į Europos parlamento istoriją. Tiesa, tai nebus pasakojimas apie garbę. Tai bus priminimas apie gėdą, kai dėl didelės apimties korupcijos ir spėjamo kyšininkavimo skandalo buvo sulaikyta socialistų frakcijos deleguota parlamento vicepirmininkė iš  Graikijos. Kartu su ja buvo sulaikyti Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos generalinis sekretorius bei buvęs Europos parlamento narys, šiuo metu vadovaujantis Briuselyje įsikūrusiai žmogaus teisių organizacijai „Fight Impunity“.

Tyrimo detalės kol kas nėra viešinamos, bet iš įtariamųjų namų ir krepšių išimti pusantro milijono eurų grynaisiais aiškiai rodo problemos mastus. Kol kas, matyt, aišku tik tai, kad kalbama apie Kataro valdžios siekį pasitelkus nevyriausybines organizacijas sau naudinga linkme paveikti įtakingus europarlamentarus.

Darbo teisių lyderis be teisių

Šiuo metu areštinėje dienas leidžianti jau buvusi vicepirmininkė (antradienį prieš jos pašalinimą iš pareigų balsavo vos vienas europarlamentaras) dar lapkritį rėmėsi esą nepriklausomų organizacijų tyrimais ir kaltino kai kuriuos europarlamentarus korupcija ir „patyčiomis“ iš Kataro.

Tada ji aiškino, kad Kataras yra „lyderis darbo teisių srityje“, ir to nemato tik papirkti politikai. Ji taip kalbėjo nepaisydama visuotinio pasipiktinimo tuo, kaip ši Persijos įlankos šalis elgėsi su darbininkais, stačiusiais stadionus tarptautiniam futbolo turnyrui. Meluojant kaltę buvo bandoma permesti tiems, kurie nesutiko su jos argumentais.

Vis dėlto šiandien noriu kalbėti ne tiek apie šį skandalą, kiek apie tai, kodėl atsitinka panašūs dalykai ir ko jie gali pamokyti. Vadinamasis Briuselio skandalas bus aptarinėjamas dar ilgai ir galutiniai taškai nesudėti. Bet jau dabar akivaizdu tai, kaip skirtingai į korupcijos skandalus reaguojama Europos parlamente ir Lietuvoje. 

Išorės puolimas ar vidinė netvarka

Šį pirmadienį kalbėdama Europos parlamento posėdyje jo pirmininkė Roberta Metsola tiesiai rėžė, kad įtariamas užsienio jėgos kyšininkavimas yra išpuolis prieš demokratiją. „Nesuklyskite, –  ji sakė. – Europos Parlamentas (…) yra puolamas. Puolama Europos demokratija, puolama mūsų laisva ir demokratinė visuomenė.“

Tiesą sakant, abejoju, kad šiuo atveju buvo puolama demokratija. Tiesiog pasitelkus godžius politikus bei manipuliuojant teisėkūros ypatumais buvo siekiama gauti naudos. Europos demokratiją visų pirma pažemino ne Kataras, o tie politikai ir tos nevyriausybinės organizacijos, kuriems pinigai nekvepia.

O dabar palyginkime. Matyt, jau mažai kas beprisimena kyšininkavimo skandalą Seime, kai Mindaugo Puidoko padėjėjas drąsiai pasiūlė kyšį Seimo nariui už pagalbą esą nuo nepakeliamų reikalavimų kenčiančiam lošimų verslui. Nevykęs tarpininkas už šį veiksmą galiausiai buvo nubaustas 5000 eurų bauda, mat nuoširdžiai išpažino savo kaltę.

Europinės institucijos laimi

Lietuvos STT palyginus su korupcijos mazgą narpliojančia Belgijos policija pasirodė apgailėtinai: į jos rankas tiesiog patys nukritę faktai nusėdo tyrėjų segtuvuose. Dėl nemokšiškų STT veiksmų, žinoma,  nukentėjo M. Puidoko kelnės, bet pastarasis ir toliau drąsiai gina visas visų teises, jeigu tik tai jam kas nors žada kokią nors naudą. 

Lietuvos generalinė prokuratūra skubiai perėmė tyrimą, bet metus svarsčiusi nutarė, kad bandymas paveikti teisėkūrą nėra didelė bėda, o jeigu kaltinamasis prisipažįsta, tai veiksmas viso labo vertas 5000 eurų baudos, kurią —  spėju  ir esu beveik tikra, kad spėju teisingai — už kaltininką sumokėjo tie, kurie jį ir pasiuntė kyšius dalinti. Klausti, ar taip Lietuvoje nebuvo pažeminta demokratija, net nedrįstu. Ponia, kuri šiuo metu vadovauja generalinei prokuratūrai, matyt, net šio klausimo nesuprastų.

Įsidėmėtina ir tai, kad po to, kai kyšio faktas buvo patvirtintas, bet byla Generalinėje prokuratūroje akivaizdžiai numarinta, Lietuvos Seimo pirmininkė, priešingai nei jos kolegė Europoje,  nematė jokio reikalo šį skandalingą faktą įvertinti iš politinės perspektyvos. Kadencijai įpusėjus pristatydamas savo didelius ir sunkius darbus, Seimo pirmininkė kyšininkavimo skandalo net neprisiminė. Smulkmena gi, ar ne?   

Nebuvo numatytos jokios aiškios panašių faktų prevencijos Seime taisyklės, nevyko diskusijos, kaip galima bandyti išvengti panašių reiškinių, kurie tikrai menkina pasitikėjimą įstatymų leidyba ir politikais. Nors man, kelis mėnesius anoje Seimo kadencijoje priverstai sėdėti šalia liberalų frakcijos ir klausyti jų kasdienių kalbų, atsakymas, kodėl tylėjo Seimo vadovė, pagal savo pareigas privalėjusi politiškai įvertinti įvykį, iš esmės aiškus. Kokia dar demokratija, kai kolegoms reikia savo reikaliukus apygardoj spręsti. 

Beje, ir prezidentas, kuris faktams išlindus į viešumą baisėjosi ir reikalavo tyrimų, po to, kai  faktai pasitvirtino, tylėjo. Kita vertus, taip prezidentas tik patvirtino, kad nuosekliai laikosi savo taisyklės, kitą dieną pamiršti tai, ką žadėjo išvakarėse.

Pastarojo skandalo fone Europos parlamente dabar labai daug kalbama apie nevyriausybinių organizacijų įtaką įstatymų leidėjams. Bemaž visuotinai sutinkama, kad dalis šių organizacijų yra tik lobistinės veiklos priedanga. Būtent todėl ketinama reikalauti, kad ir nevyriausybinės organizacijos, tame tarpe ir ginančios žmogaus teises,  kurios dabar be didesnių išlygų matomos kaip viešojo gėrio sargai, privalėtų deklaruoti, iš kokių lėšų gyvena, kas išteis inicijuoja ir apmoka jų tyrimus.   

Parsiduodantis mokslas

Beje, prisimenant M. Puidoko skandalą, verta paminėti dar vieną korupcinės įtakos parlamentarams šaltinį — užsakytus esą mokslinius tyrimus, kurie turėtų pagrįsti, kodėl Seimas privalo balsuoti taip, o ne kitaip.

2017 metų pradžioje visuomenę ir Seimą pasiekė Kauno technologijos universiteto mokslininkų parengta „Socialinio ir ekonominio lošimų rinkos poveikio Lietuvoje studija“, kurios autoriai drąsiai aiškino, kad lošimų rinka Lietuvoje nepakankamai išvystyta. Apie ekonominę ir socialinę lošimų žalą mokslininkai tylėjo ir drąsiai aiškino, kad lošimai — puikus būdas praleisti laisvalaikį.

Matyt nenustebsite sužinoję, kad tą tyrimą užsakė „Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija“, kurios vadovas Samoilas Kacas, didžiausių Lietuvoje lošimų automatų salonų „Tete-a-Tete kazino“ savininkas, irgi įkliuvo Seimo kyšininkavimo byloje. Tiesa, kelias dienas praleidęs areštinėje buvo paleistas, matyt, pritrūko korupcijos įrodymų, kurie akis badė.

Komiškas tos mokslininkų bylos elementas buvo korupcija, kurios net nebandyta pridengti.  Išbalinti didelius socialinius nuostolius generuojantį lošimų sektorių KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė Edita Gimžauskienė  nutarė pasirašiusi sutartį su… savo vyru, kuris, — koks netikėtumas, —  dirbo S. Kaco „Tete-a-tete kazino“ plėtros direktoriumi.

2017 metų gegužę Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pripažino, kad pasirašydama sutartis dėl azartinių lošimų studijų rengimo bei prisidėdama rengiant pačias studijas, E. Gimžauskienė  supainiojo interesus.

Korupcija visų pirma moralinis reiškinys

Primenu, kad korupcija yra visuomenės pasitikėjimo ar jos išteklių panaudojimas asmeninei naudai gauti. Kalbant ne teisine, o moralės kalba, kuri visada žymi aukštesnę asmens prabą ir formuoja politikos šerdį, dekanė su kolegomis tiesiog pardavė savo sąžinę. Beje, pardavė ją mažiausiai du kartus, mat buvo užsakyti ir apmokėti net du lošimų rinką balinantys tyrimai, kuriuos ne tik atliko, bet ir drąsiai viešino jos kolegos.  Jei žmogus moralus, jis kiek įmanydamas stengsis vengti situacijų, kur būtų galima suabejoti, kad dirbama bendrajam gėriui. Konkrečiu atveju net vaikas būtų supratęs, kad pardavinėjama sąžinė ir visuomenės pasitikėjimas Lietuvos mokslu.

Deja, bet panašios istorijos tikrai nėra retos. Įstatymų kūrėjai neretai patiria spaudimą, kai pateikiant esą mokslines studijas, įvairiausių NVO analizes, o kartais tik labai apibendrintas išvadas ir nutylint tikruosius tų visų esą objektyvių tyrimų užsakovus, bandoma įpiršti šališką nuomonę. Argumentas, kad analizę atliko mokslininkai, gali paveikti ir todėl, kad daugumai Seimo narių tikrai stinga elementarių ekonominių žinių ar gebėjimo suvokti socialinius sąryšius.

Pastarosiomis dienomis buvau priversta susipažinti su dar vienu akivaizdžiai korupciniu tyrimu. Kažkoks menkai žinomas UAB gudriu pavadinimu „Smart Continent“  atliko „Kailinės žvėrininkystės uždraudimo Lietuvoje poveikio vertinimą“. Skaitant šią esą mokslininkų parengtą studiją (autorių nėra, bet tam neišmaniam, nors labai gudriam smartui vadovauja dr. docentas Andrius Jarzemskis) pribloškia absoliutus ekonomikos neišmanymas. „Atradimai“ mokesčių srityje rodo, kad autoriai neturi net elementariausio suvokimo apie mokesčių apskaitą ir viešuosius finansus. Išvados prieštarauja tekste pateiktiems skaičiams, grafinės iliustracijos pribloškia ne tik savo vizualiniu primityvumu, bet ir tuo, kad dažnu atveju visiškai beprasmės.

Dokumentas, kuris, atrodo, apmokėtas ar bus apmokėtas mokesčių mokėtojų pinigais, iš esmės yra kailinių žvėrelių augintojų interesams atstovaujanti išskirtinai neprofesionali ir šališka nuomonė, kurios tikruosius užsakovus turėtų išsiaiškinti STT. Turėtų, jei gebėtų. Bet bent jau aš pastarąjį tyrimą dar tikrai nuosekliai panagrinėsiu. Mūsų visų pinigai negali būti mėtomi į balą arba, kaip konkrečiu atveju, naudojami politikų balsams pirkti.

P.S. Metu pirštinę tiems, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai paminėti šiame tekste. Paduokite mane į teismą už garbės ir orumo pažeminimą. Teisme bus gera proga pakalbėti apie tikrą, o ne tariamą garbę.

Nuorodos į skandalą susijusį su lošimų rinkos studija.

https://www.15min.lt/verslas/naujiena/bendroves/uz-losimu-verslo-pinigus-ktu-mokslininkai-stojo-ginti-azartiniu-zaidimu-663-735978

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2017/05/03/news/ktu-fakulteto-dekane-edita-gimzauskiene-pripazinta-supainiojusi-interesus-1028760

Skaityti straipsnį

1455

Vengrijos kova su buhalteriais slepia autoritarizmą

Darbas Europos Parlamente, Ketvirtadienio Pranešimai

9 gruodžio, 2022

Prasta Vengrijos reputacija Europoje niekam ne naujiena. Karo fone atvirai pasisakydama prieš realią pagalbą Ukrainai ši Europos Sąjungos valstybė galutinai pademonstravo savo tikrąją prigimtį.

Vengrijos atsisakymas remti Ukrainą ginklais, draudimas sąjungininkams naudoti šalies teritoriją jų paramos logistikai, nuolatinis oponavimas sankcijoms Rusijai ir galiausiai šį antradienį paskelbtas Vengrijos veto 18 mlrd. eurų Europos Sąjungos pagalbos Ukrainai paketui – atskiros tos pačios dėlionės dalys.

Pergalę lėmė agresyvūs viešieji ryšiai

Iškart po parlamento rinkimų šių metų balandį, kai Vengrijos premjeras Viktoras Orbánas užsitikrino ketvirtąją kadenciją, jo partijai „Fidesz“ surinkus per 53% balsų, šios partijos atstovai Europos Parlamente viešai dėstė, kad pergalę lėmė ir agresyvūs viešieji ryšiai.

Pagrindinė „Fidesz“ žinutė – pralaimėjus jų partijai, Vengrijos vaikinai jau kitą dieną bus priversti kautis Ukrainos laukuose. Kiek tiesos tuose žodžiuose, aiškinti neverta.

Nors Vengrijos valdantieji nuolat teisinasi, kad Ukrainą jie remia, mat priima pabėgėlius, teikia humanitarinę pagalbą, vis dėlto matome, kad tuo pačiu metu jie kategoriškai atsisako rizikuoti ten, kur galima užčiuopti nors minimalią karinę paramą.

Paaiškinimas, kad tokiu būdu Vengrija būtų įtraukta į tikrą karą, žinoma, kuria labai stiprų emocinį foną, nors sunkiai išlaiko elementarią kritiką.

Viena vertus, tokiu būdu šantažuojama Europos Sąjungą, kuri dėl teisės viršenybės principų pažeidimų sustabdė mokėjimus šiai šaliai.

Kita vertus, anapus tokio žingsnio, kurio net V. Orbánas nebegali pateisinti kalbomis apie esą galimą Vengrijos įsitraukimą į karinius veiksmus, aiškiai regima, nors žodžiais ir neįgarsinama, parama Rusijai.

Dangstymasis nacionaliniais interesais

Būtent Ukrainos kontekste puikiai atsiskleidžia Vengrijos valdančiųjų politinis modus operandi. Prisidengiant vadinamaisiais nacionaliniais interesais nuolat pateisinamas atotrūkis tarp retorikos ir realių veiksmų.

Gąsdinant šalies gyventojus išorinėmis grėsmėmis, kurios esą neišvengiamai pakirs nacionalinį interesą, susiformavo V. Orbáno kultas, o šalis nutolo nuo pagarbos tarptautinėms sutartims ir savo įsipareigojimas. Prasidėjo tai tikrai ne dabar.

2010-aisiais Vengrijos „Fidesz“ partijos laimėta konstitucinė dauguma atvėrė V. Orbánui kone beribes galimybes įgyvendinti savo politinę darbotvarkę.

Tiesa, tuo metu Vengrija dar buvo demokratinė valstybė, o tai reiškė, kad egzistavo visa virtinė grandžių, kurios stabdė nepamatuotus nuokrypius nuo demokratijos.

Tuomet dar demokratinėje Vengrijoje veikė opozicija, su kuria neišvengiamai tekdavo diskutuoti dėl naujų įstatymų. Tuo metu vis dar dirbo valstybės pareigūnai, kurie turėjo teisę ir pareigą vertinti teisėkūros siūlymus.

Konstitucinio Teismo suvaržymas

Savo vertinimus teikė nepriklausomos nevyriausybinės organizacijos, kurios savo srityje gynė viešąjį interesą. Galiausiai tuo metu dar dirbo ir demokratinės stabdžių ir atsvarų sistemos didžiausias sergėtojas – Konstitucinis Teismas.

2011 m. balandžio 18 dieną Vengrijos parlamentas palaimino naują Konstituciją, kuri stipriai apribojo Konstitucinio Teismo galias. Konstitucinis Teismas nebeteko teisės vertinti socialinės politikos klausimų.

Siekiant apeiti opoziciją ir diskusiją su visuomene, dauguma įstatymų „Fidesz“ politikai pateikinėjo ypatingos skubos tvarka, kuri istoriškai buvo numatyta tokiems išimtiniems atvejams, kaip, tarkime, stichinės nelaimės ir pandemijos.

Iki to meto visur viešai deklaravęs, kad nėra religingas, V. Orbánas kartu su naująja Konstitucija atsivėrė krikščionybei.

Nuo tada Konstitucija jau gynė ne tik vadinamuosius nacionalinius interesus, bet ir aiškiai neįvardytas krikščioniškas vertybes. Pastarosios vos ne per vieną naktį tapo tiek Vengrijos valstybingumo pamatu, tiek V. Orbáno ano asmeninio identiteto šerdimi.

Atsikratymas neįtikusiais valstybės tarnautojais

Apkarpius Konstitucinio Teismo galias, imtasi viešojo sektoriaus tarnautojų.

Nors iki tol politinio pasitikėjimo asmenys buvo tik politikų ar ministrų kabinetų darbuotojai, pagal naujus įstatymus į tą pačią kategoriją pateko visi valstybės tarnautojai, kuriuos iš darbo buvo galima atleisti vien motyvuojant prarastu pasitikėjimu.

Galiausiai V. Orbánas paskelbė, kad, išrinkdami konstitucinę daugumą, šalies rinkėjai suteikė valdantiesiems absoliučias teises valdyti šalį ir tuo pagrindu panaikino trišalę tarybą.

Buvo įkurtas alternatyvus „Nuolatinių konsultacijų forumas“, į kurį valdžia subūrė apytikriai trečdalį iki tol trišalėje taryboje veikusių nevyriausybinių organizacijų. Žinoma, tarsi netyčia ten pateko tik tos, kurios buvo palankios naujajam režimui.

V. Orbáno partijai siautėjant kai kurios reformos buvo paskelbtos antikonstitucinėmis. Taip, pavyzdžiui, buvo panaikinta teisė be aiškios priežasties ir praktiškai be jokios kompensacijos atleisti neįtikusius valstybės tarnautojus.

Įgyvendinta budulio svajonė

Tačiau teisinių sprendimų galimybė vis dar išliko, todėl įsižeidę Vengrijos valdantieji darsyk pataisė neseniai priimtą Konstituciją ir papildė ją punktu, kad Konstitucinis teismas neturi teisės kvestionuoti parlamento konstitucine dauguma priimtų papildymų.

Po to Vengrijos parlamentas visus antikonstitucinius įstatymus ėmė priiminėti tiesiog kaip valdančiųjų Konstitucijos papildymus.

Tokiu būdu, prisidengiant 2008-ųjų metų ekonominės krizės nulemtais sunkumais, Vengrijoje buvo eliminuotas labai svarbus demokratinės sistemos siekis, kad politiniame procese negali įsiviešpatauti atskirų politikų asmeninė pasaulėžiūra, interesai bei kompetencijos, o privalo būti atstovaujama skirtingoms interesų grupėms.

Ironizuojant galima pasakyti, kad vos per metus V. Orbáno valdomoje Vengrijoje buvo įgyvendinta dažno Lietuvos budulio svajonė.

„Lojariams“ (kitaip sakant, teisei) uždėtas apynasris, apribotos „valdiškame darbe“ dirbančių žmonių teisės, o nevyriausybinėms organizacijoms, kurios esą tik „už nieką“ gauna pinigus, parodytos durys.

Beje, po 2016 metų rinkimų Lietuvoje buvo susiklosčiusi padėtis, gana artimai tai, kuri Vengriją ištiko 2010 metais.

Panaši grėsmė Lietuvą aplenkė tik todėl, kad, pirma, Valstiečių partija ir jos lyderis neturėjo pakankamai intelektualinio potencialo aiškiai sudėlioti transformacijai būtinus žingsnius. Kita vertus, jiems šiek tiek stigo iki konstitucinės daugumos.

Masinės baimės atmosfera

Kai 2015 metais Europą sukrėtė Sirijos pabėgėlių krizė, sistema jau buvo suformuota. „Nulinė tolerancija pabėgėliams“, – tuomet grėsmingai pareiškė Vengrijos premjeras, ir ėmė statyti sieną, kuri turėjo išgelbėti Vengriją nuo į ją esą plūstančių musulmonų ordų.

Faktai rodo, kad siena galutinai užvėrė Vengriją jau 2015-ųjų pabaigoje. Tiesa, pabėgėlių, kurie gavo prieglobstį, skaičiui didesnės įtakos tai nepadarė. Tiek 2015-ais, tiek 2016-ais metais Vengrija priėmė apie 4500 žmonių – tai mažiau nei 20 metų Vengrijos vidurkis, kuris siekia 5500.

Beje, per minėtus porą metų, tarkime, Austrija priglaudė apie 165 tūkst. pabėgėlių, dauguma kurių atvyko per tą pačią Vengriją.

Galima sakyti, kad pabėgėlių krizė Vengrijoje jokių rimtų ekonominių padarinių neturėjo, tačiau V. Orbánui ji padėjo sukurti masinės baimės atmosferą.

Pabėgėliai atims darbo vietas

2016 metais nepriklausomas tyrimų centras „Pew Research“ apklausė dešimties Europos valstybių gyventojus ir paprašė juos atsakyti į klausimą, kiek labai juos gąsdina grėsmė, kad pabėgėliai įvykdys teroristinius išpuolius.

Paaiškėjo, kad vidutiniškai tokią baimę jautė 59% apklaustųjų, tačiau Vengrijos skaičiai gerokai viršijo vidurkį. Čia  grėsmė atrodė reali net 76% gyventojų, o net 82% vengrų bijojo, kad pabėgėliai atims iš jų darbo vietas. 

V. Orbáno sukurtas grėsmių fonas leido jam tvirtinti, kad mes „nenorime savo tarpe matyti jokių mažumų, kurių kultūra skiriasi nuo mūsiškės. Mes norime išsaugoti Vengriją vengrams.“

Mitas apie musulmonų pabėgėlių esą keliamą grėsmę dabar jau konstituciškai krikščioniškajai vengrų kultūrai gyvuoja iki šiol.

Priešu tapo Briuselis

Po keleto metų nacionalinių interesų apsaugos principas iš Vengrijos vidaus politikos persikėlė į tarptautinę, o didžiuoju V. Orbáno priešu tapo Briuselis.

Geriausiais Vengrijos draugais palaipsniui tapo tuometinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas, sveikinęs V. Orbáno tariamai principingą poziciją, komunistinė Kinija, grėsmingų musulmonų R. T. Erdoğano Turkija bei putino Rusija. Pastaruoju atveju nemenką vaidmenį, tikėtina, suvaidino tai, kad Rusijos patriarcho skelbiamos krikščioniškos vertybės labai panašios į tas, kurias išpažįsta V. Orbánas.

Rusijos „Rosatomo“ energetikos projektus Vengrijoje V. Orbánas pateikia kaip milžinišką politinę Vengrijos žmonių pergalę.

Prieš pusantrų metų numatyta atidaryti ir pirmąjį Kinijos Fudano universiteto filialą Europoje, kuris turėtų pradėti veikti jau 2024-aisiais.

Nors minėtas universitetas siejamas su Kinijos slaptosiomis tarnybomis, Vengrijos užsienio reikalų ministras prieš metus džiaugėsi, kad „būtų kvaila praleisti tokią progą.“

Sąžiningo buhalterio baimė

Legenda apie esą drąsų Centrinės Europos politiką, kuris stojo prieš grėsmingą Briuselio ranką, vis dar gaji.

Tiesa, faktai rodo ką kita: praėjo net 10 metų, kol Europos Sąjunga galų gale ėmėsi realių veiksmų, kurių pagalba siekiama Vengriją priversti laikytis jos pačios stojant į Sąjungą prisiimtų įsipareigojimų.

Galite paklausti, o kodėl Europos Sąjunga delsė taip ilgai? Atsakymas labai paprastas: orbanų ir kačynskių plėtojama legenda apie visą valdančią baisiąją Briuselio ranką tėra legenda, kurios dėka valdomi šių šalių rinkėjai.

Tiesa ta, kad šią savaitę Vengrija atsisakė palaiminti paramos Ukrainai paketą todėl, kad bombarduojami ir raketomis naikinami ukrainiečiai šiam krikščioniškų vertybių „saugotojui“ tėra derybiniai žetonai, kurių pagalba jis tikisi išsireikalauti finansavimą, prarastą dėl to, kad nesutinka skaidriai paaiškinti, kur bus panaudotos lėšos.

Visa, ką reikia žinoti apie dabartinį Vengrijos vadovą, gali būti sutraukta į trumpą frazę: Rusijos fašistas ir Kinijos komunistas V. Orbánui yra sektini pavyzdžiai, tačiau vos tik išvydęs sąžiningą buhalterį jis stoja į žūtbūtinę kovą.

Skaityti straipsnį

1628

Klausantis kalbų apie grėsmingą kainų šuolį būtina išvengti paspęstų spąstų

Darbas Europos Parlamente, Ketvirtadienio Pranešimai

2 gruodžio, 2022

Įrašuose iš Europos Parlamento vengiu teorinių svarstymų, vis dėlto kartas nuo karto tai tiesiog neišvengiama. Skaitydama Lietuvos politikų komentarus, klausydama diskusijų apie grėsmingą kainų šuolį, deja, dažnai girdžiu mintis, kurios neišlaiko elementarios kritikos, o mažiau su ekonomika susipažinę žmonės gali patekti į jiems sąmoningai ar dėl neišmanymo paspęstus spąstus.

Klasikinis tokių samprotavimų pavyzdys yra noriai nuo prezidento iki partijų lyderių it religinis užkeikimas kartojama mantra, kad kainoms augant privalu didinti atlyginimus ir išmokas.

Suprasti, kur atsidūrėme

Deja, ekonomika, kuri angliškai net turi kitą – niūraus mokslo – vardą, nėra tokia paprasta kaip norėtųsi. Dažnai infliacijai siautėjant pajamų augimas užsuka infliacijos spiralę, ir tada labiausiai kenčia patys neturtingiausi. 

Augančios kainos neabejotinai gąsdina daugelį Lietuvos šeimų. Kita vertus, visada daugiausia nerimo kelia tas, kas nesuprantama.

Štai tik keli klausimai, kurie gręžia ne vieną galvą: kodėl tos kainos auga, kiek ilgai tai truks, ar sugebėsiu sumokėti savo paskolas, kokiu būdu galėčiau apsaugoti savo indėlius ir t. t.

Ateityje pabandysiu paaiškinti, kokių veiksmų vertėtų imtis priklausomai nuo jūsų ekonomines situacijos, ir kaip neužkibti ant kabliukų, kuriuos į kairę ir dešinę kasdien mėto ekonomikos neišmanantys žmonės arba tie, kuriems dėl vienų ar kitų priežasčių naudinga skleisti abejotinos kokybės informaciją ir patarimus. 

Vis dėlto, atsakyti į klausimą, ką daryti, galima tik po to, kai supranti, kokioje padėtyje esame atsidūrę, kas tai nulėmė ir ko galima tikėtis. 

Kainų kilimas artimiausiu metu neišsisems

Priešingai, nei dauguma Lietuvos ekonomistų ir net prezidentas, nemanau, kad dabartinis kainų kilimas per artimiausius metus išsisems.

Infliacija yra painus ekonominis reiškinys, kurio priežastys labai įvairios. Kainas gali auginti mažėjančios palūkanos (visi noriau skolinasi), auganti pinigų masė (kai komerciniai bankai labai drąsiai dalina paskolas), dėl darbuotojų trūkumo augantys atlyginimai. Šie procesai padidina bendras pajamas, žmonės daugiau perka, o augant paklausai auga ir kainos.

Kai didžiausios bėdos susijusios su paklausa, sprendimus priima centriniai bankai, kurių pareiga siekti, kad kainų kilimas suktųsi apie 2 procentus. Kodėl koncentruojamasi ties 2 procentais? Kai infliacija mažesnė nei 2 proc. ar net neigiama, verslas praranda norą investuoti, mat jo būsimos pajamos neskatina rizikuoti. Kai skaičius tolsta nuo 2 į didėjimo pusę, verslas priverstas didinti darbo užmokestį ir savo gaminių kainas, o gyventojai vis sunkiau suveda galus su galais.

Kokių ginklų savo rankose turi centriniai bankai? Jų nedaug, ganėtinai dažnai tie ginklai nepakankamai taiklūs. Bendrai imant, kainoms kylant yra didinamos palūkanos, o tai reiškia, kad brangsta pinigai. Brangūs pinigai mažina norą skolintis ir investuoti, tai slopina ekonomikos augimą (tai prasta žinia), bet tuo pačiu metu numuša kainas (daugumai tai gera žinia).

Bendrai imant, paklausos infliaciją suvaldyti santykinai paprasta. Tereikia padidinti palūkanas (kitaip sakant branginti pinigus), nekelti algų ir palaipsniui kainos stabilizuosis. Daugelis žmonių patirs sunkius laikus, gal neteks darbo, jų realios pajamos mažės, bet ilgainiui situacija stabilizuosis ir ekonomika vėl pradės augti.

Problema – Kinija

Deja, infliaciją lemia ne vien auganti paklausa. Kai kuriais atvejais infliaciją lemia mažėjanti pasiūla – dėl smarkiai augančių algų mažinama gamyba, augantys mokesčiai, pernelyg brangūs pinigai ar komplektuojančių detalių stygius. Tarkime, pandemijos metu kainos augo ir todėl, kad užsivėrus rinkoms trūkinėjo tiekimo grandinės, gamyba stojo ar brango.

Pasiūlos infliaciją geriausiai suvaldo laikas. Kai tų ar kitų prekių stinga, jos brangsta, ir tada verslas mato galimybių užsidirbti ir palaipsniui plečia gamybą, ieško naujų tiekimo rinkų ir taip situacija vėl grįžta į ramią būseną.

Tiesa, šiuo metu šioje srityje turime rimtą problemą — autoritarinę komunistinę Kiniją.

Nesiplėtodama į detales pasakysiu, kad Kinijos ekonomika dabar patiria labai didelius iššūkius. Pastarosiomis dienomis Kinijoje stebimi ir ganėtinai plataus masto politiniai neramumai, kurie gali priversti Kinijos vadovus panaikinti nulinio kovido siekį, kuris stabdo ūkį.

Jeigu bus atvertos Kinijos rinkos, pasaulio ekonomika patirs dar vieną ganėtinai neapibrėžtą iššūkį, kuris, labiausia tikėtina, taps dar vienu papildomu infliacijos šaltiniu.

Infliaciniai lūkesčiai

Bet ir čia dar ne pasakojimo pabaiga. Infliaciją taip pat gimdo įsitikinimas, jog kainos toliau augs. Ekonomistai tokį reiškinį vadina infliaciniais lūkesčiais.

Kodėl iš esmės psichologinis fenomenas gali pakeisti ekonomikos tėkmę? Atsakymas labai paprastas. Kai didžioji dalis žmonių tiki, kad kainos augs, jie reikalauja didinti atlyginimus ar kitas išmokas, nes kitaip nepragyvens.

Augantys atlyginimai didina verslo sąnaudas ir kainos tikrai auga. Turime savotišką savaime išsipildančią pranašystę, kuri ekonomikoje labai dažnai pakiša mums koją.

Ekonomistai turi atsakymą, kaip kovoti su tokio pobūdžio infliacija. Visų pirma privalu visais įmanomais būdais demonstruoti, kad tiek paklausa, tiek pasiūla  trauksis. Tarkime, brangs pinigai ir/ar bus apsunkintos paskolų gavimo sąlygos. Netikėdami, kad ateityje bus geriau, žmonės stengsis daugiau taupyti ir mažiau išlaidauti, o tai ilgainiui tikrai numuš kainas.

Išoriniai šokai

Galų gale, infliaciją gali auginti ir vadinamieji išoriniai šokai, kitaip sakant, reiškiniai, kurie vyksta anapus aptariamos ekonomikos rėmų ir kurių iš anksto jokiu būdu numatyti negalime.

Tarkime, šiuo metu žiauriai brangsta energetiniai ištekliai. Konkrečiu atveju pagrindinė priežastis Rusijos dar pernai vasarą pradėtas energetinis karas prieš eilę Europos Sąjungos valstybių, kurios buvo labiau priklausomos nuo Rusijos dujų ar naftos tiekimų. Dabar jau visai akivaizdu, kad taip putinas bandė iš anksto pademonstruoti Europos Sąjungai, kas jos laukia, jeigu ji jo suplanuotame kare prieš Ukrainą stos pastarosios pusėn.

Rusijai sumažinus energetinių išteklių tiekimą, jų kainos augo ir visi tai matėme savo piniginėse. Agresorės viltys, kad augančios kainos privers užsimerkti prieš jos sukeltą barbarišką karą, laimei, nepasiteisino, priešingai, parama Ukrainai nuolat auga, tačiau ir Rusijos spaudimas didėja.

Suvaldyti tokio pobūdžio kainų kilimą pavyks atsisakius priklausomybės nuo tiesioginių ir netiesioginių tiekimų iš Rusijos, perėjus prie naujų rinkų ir naujų atsinaujinančių energetinių išteklių. Ir tai ilgalaikis skausmingas kelias.

Nedrįsta kalbėti tiesiai

Paprastai kainos pradeda augti dėl vienos ar poros čia paminėtų priežasčių, tad ir sprendimą rasti lengviau.

Dabar kainos auga dėl visų ketverių čia paminėtų priežasčių, kur ypač didelė reikšmė tenka labai neapibrėžtoms nuo mūsų valios nepriklausomoms geopolitinėms įtampoms, viena kurių yra Rusijos agresija.

Deja, šioje neapibrėžtumo erdvėje veikia ne vien Rusija. Pasaulis jau beveik 10 metų sparčiai kinta, tik didelė dalis Lietuvos politikų, visokios blinkevičiūtės, paluckai ar skverneliai, deja, ir dabartinis prezidentas, nėra intelektualiai pajėgūs įvertinti, o gal net suvokti, kintančios politinės erdvės, kurios pokyčiai neišvengiamai veikia ir ekonomiką. 

Geopolitiniai pokyčiai pasaulyje tik prasideda ir labai tikėtina tęsis ne vieną dešimtmetį. Liberalios demokratijos erdvė neišvengiamai bus spaudžiama autoritarinių režimų, pastaruoju metu sukančių jau link tiesioginio totalitarizmo.

Ilgų septynių dešimtmečių taikos metų užliūliuoti Europos politikai (karas visad vykdavo kažkur toli) net suprasdami, į kokią kebekšnę neria pasaulis, dėl įvairių priežasčių negali ar nedrįsta kalbėti tiesiai. O ta tiesa paprasta: mūsų laukia ilgi neapibrėžtumo metai, kurie daugeliui bus labai sudėtingi ekonomiškai.

Galios ir statuso žaidimai

Jeigu žmonės nebūtų užliūliuojami tuščiais pažadais, kurių jokiais realiais faktais pagrįsti negalima, jie, tikėtina, geriau prisitaikytų prie kintančios erdvės.

Praėjusią savaitę Lietuvos ekonomistai vėl aiškino, kad jau kitais metais Lietuvos ekonomika trauksis, o tai neišvengiamai sumažins ir infliaciją. Prognozė tikrai atitinka visus ekonomikos vadovėlių postulatus, deja, ji nepagrįsta politinės rizikos vertinimu, kuris šiuo metu yra bene svarbiausias infliacinis veiksnys.

Iliuzija, kad Vakarų pasaulis jau niekada nepatirs karo, suprantama: ilgus metus absoliuti dauguma pasaulio ekonomistų buvo ugdomi mistinio tikėjimo ekonomikos galia pagrindu.

Visokios sunkiai įrodomos Maslow piramidės ir kitos panašios klišės apie pagrindinių poreikių pirmenybiškumą nuoširdžiai bandė raminti žmones, kurie – ir tai dabar žiauriomis formomis demonstruoja Rusija – nėra ekonominiai gyvūnai.

Jeigu žmogus būtų vedamas tik ekonominių turtėjimo instinktų, karai būtų retesni, o suvaldyti ekonominius procesus būtų gerokai paprasčiau. Deja, ne mažiau svarbus, o politikoje ypač svarbus kitas – galios ir statuso žaidimas. Jis irgi, o dabar ypač, yra infliacijos veiksnys.

Pripažino, ką ilgai neigė

Tai, kas vis dar nesuprantama Lietuvoje, Vakarų Europoje jau pradedama įsisąmoninti.

Šią savaitę kalbėdama Europos parlamente Europos centrinio banko prezidentė Christine Lagarde galų gale pripažino tai, ką ilgai neigė. Jeigu anksčiau ji dėstė, kad infliacija tikrai artimiausiais mėnesiais pradės nykti, tai dabar atsakydama į vienos politikės klausimą, abejojo, kad infliacija greitai išsisems.

Ko galima imtis ir ar verta imtis, pabandysiu paaiškinti kitą kartą.

Skaityti straipsnį

1623

Dėl interpeliacijų, besikertančių su politine logika, valdančiųjų rankos neturi drebėti

Darbas Europos Parlamente, Ketvirtadienio Pranešimai

25 lapkričio, 2022

„Interpeliacijos procedūros metu valdančiųjų rankos nesudrebėjo, ir savų balsais ministras išsaugojo kėdę.“ Būtent taip, akcentuodama personalijas, o ne problemos esmę ir galimą poveikį šalies politikai, viena žurnalistė apibūdino tai, kas antradienį vyko Seimo salėje.

Logiška būtų pasidomėti, o kas turėjo priversti tas savas valdančiųjų rankas drebėti? Opozicija uždavė ilgą sąrašą klausimų, didžioji dalis kurių netgi neturėjo tiesioginio ryšio su užsienio ministro kompetencijomis ir mandato rėmais.

Mandato ribos

Rinkėjai dažnai nežino, jog kiekvieno politiko veiklą riboja jo mandatas. Savivaldos tarybų nariai sprendžia savo miesto ar regiono problemas, skirsto miesto biudžeto lėšas. Seimo nariai susitelkia ties nacionalinės politikos klausimais, o, tarkime, europarlamentarai ties klausimais, kurie svarbūs visai Europos Sąjungai.

Ganėtinai dažni rinkėjų pageidavimai, jog, tarkime, Lietuvos atstovai Europos Parlamente spręstų Lietuvos ar net kažkokio Lietuvos miesto problemas, teisiškai gali būti pagrįsti labai retais atvejais – tada, kai kalbama apie didelių projektų finansavimą europinėmis lėšomis. 

Visi politikai, ir užsienio reikalų ministras tikrai ne išimtis, negali viršyti jiems įstatymais suteiktų įgaliojimų, tad visas pluoštas interpeliacijoje suformuluotų klausimų buvo skirti ne užsienio reikalų ministrui, o Prezidentui ar kitų ministerijų vadovams.

Kita vertus, ministro darbas jam patikėtoje srityje turi realizuoti jį iškėlusios partijos tikslus toje ar kitoje srityje. Tie klausimai sudėliojami rinkimų programoje, o vėliau, po derybų su koalicijos partneriais, tiesiogiai ar su patikslinimai perkeliami į Vyriausybės programą.

Kol Vyriausybės ministras vykdo programą ir neperžengia savo mandato (kitaip sakant, jam priskirtos atsakomybės) rėmų, jokios sveiko proto vedamos valdančiųjų rankos tikrai negali drebėti.

Priešingai, jos privalėtų drebėti, jeigu jų paskirtas ministras staiga netikėtai imtųsi vykdyti tuos opozicijos norus, kurie priešingi patvirtintiems siekiams.

Interpeliacija už rinkimų pažadų vykdymą

Šita teorinė įžanga atsirado neatsitiktinai, mat antradienį Sauliaus Skvernelio vedami Seimo nariai reikalavo interpeliacijos užsienio reikalų ministrui už tai, kad tas vykdo savo partijos rinkimų pažadus ir Seime patvirtintą koalicinę sutartį.

Ironizuojant galime sakyti, kad chirurgą buvo bandoma nuteisti už tai, kad jis gydo operuodamas, o ne šlakstydamas švęstu vandeniu.

Kad ir kaip žiūrėsi, interpeliacija Gabrieliui Landsbergiui atvirai kirtosi su politine logika. Nestebina, kad Seime rinkėjų valia atsiranda veikėjų, akivaizdžiai nesusivokiančių, koks darbas ir kokiu tikslu jiems patikėtas, bet jie, tikėtina, tinkamai atstovauja savo rinkėjams.

Panašių atvejų rasime visuose viso pasaulio parlamentuose. Kol visokių gražulių ir valkiūnų procentas neviršija kritinės ribos, bėda menka. Bet kai panašiai imasi veikti partijų, kurios turi ar ateityje gali turėti didesnę įtaką valstybės ateičiai, lyderiai privalu suklusti.

Užsienio politikos klausimai Lietuvos politikoje aktualizavosi pastaruoju metu, kai galų gale vyriausybėje atsirado žmonių, kurie supranta, kas ta užsienio politika, kokiu būdu ji gali būti realizuota ir – tai svarbiausia – žinanti, ko siekia.

Autoritarinių valstybių įtakos eliminavimas

Konservatorių partija prieš rinkimus atvirai deklaravo, kad jos siekis autoritarinių valstybių įtakos Lietuvoje mažinimas ar net potencialus eliminavimas.

Taivano klausimas, kuris taip spaudžia širdį opozicijai, irgi deklaruotas viešai, aiškiai komunikuojant, kad Lietuva visokeriopai remia visas demokratines valstybes, kurioms graso autoritariniai režimai.

Daugumos opozicinių partijų programose užsienio politikos klausimai buvo suvesti į ekonominius tai ar kitai partijai palankaus verslo interesus.

Taip, tarkime, Ramūno Karbauskio valstiečiai nuolat akcentuoja išmokų ūkininkams klausimą, kitas problemas eliminuodami iš savo tikslų lauko. Tokiu būdu valstiečių partijos užsienio politikos tikslas yra nukreiptas į stambių ūkininkų gerovės auginimą, tam pasitelkiant ir vidaus politikos instrumentus.

Kadangi pristatant interpeliaciją pagrindiniu užsienio reikalų ministro oponentu buvo S. Skvernelis, panagrinėkite jo pretenzijų G. Landsbergiui turinį plačiau.

Įžanginė 1078 žodžių S. Skvernelio kalba buvo sunkte persunkta tuščia retorika ir banalybėmis.

Bent man sudėtinga suvokti, kokiu būdu Seimo „darbotvarkės patvirtinimas parodo klausimo aktualumą“ arba, tarkime, ką turėtų reikšti mintis, kad „užsienio politikos sritis yra ta sritis, kuri buvo svarbi, yra ir bus, nesvarbu, kokios valdžios žmonių valia mūsų šalį valdytų.“

Darbotvarkės patvirtinimas teparodo, kad klausimas įtrauktas į darbotvarkę, o antroji mintis lyg ir pagrindžia užsienio politikos legitimumą, nors niekas dėl to nesiginčija.

Apibrėžimo neteko girdėti

Politikų ir jų rinkėjų nuomonės skiriasi ne dėl užsienio politikos svarbos, o dėl jos turinio – darbotvarkės, prioritetų, siekių, potencialių partnerių ir priešininkų sąrašo ir t. t.

Užsienio politiką S. Skvernelio kalboje buvo bandoma parodyti kaip kažkokį išimtinį procesą, iškylantį virš bet kokių vertybių.

Pasak prelegento, „dabar dabartinė Vyriausybė ir Užsienio rei­kalų ministerija akcentuoja vertybinę užsienio politiką, nors tokios definicijos, apibrėžimo mums neteko girdėti, kas yra ta vertybinė užsienio politika, kaip supranta tai tiek valdančiąją koaliciją sudarančios partijos, tiek opozicija.“

Sakinys klampus, nes, pirma, nelabai aišku, kas tie kalboje minimi mes, kuriems neteko girdėti apie vertybinės politikos definicijas, nei kodėl jiems to girdėti neteko, ypač kai vos po poros sakinių S.Skvernelis jau dėsto savo vertybinės politikos sampratą. 

Pasak jo, „didžiausia vertybė mūsų valstybei ir jos žmonėms yra  mūsų  šalies  nacionaliniai interesai, o nacionaliniai intere­sai apibrėžiami kaip valstybės ekonominiai, kariniai arba kultūriniai siekiai ir tikslai.“

Taigi S. Skverneliui didžiausia vertybė yra nacionaliniai interesai, kurie suvokiami ne per subjektą, kitaip sakant, per žmones, dėl kurių ta politika vykdoma, o per siekius ir tikslus.

Tikrai nenoriu sulyginti S. Skvernelio su kokiu putinu, bet ir tas vos ne kasdien aiškina, kad Rusijos nacionaliniai interesai yra jos karinė, ekonominė ir kultūrinė plėtra.

Tikslas – žmonės

Bendrai imant, demokratinės valstybės politikos, tarp jų ir užsienio politikos, tikslas yra valstybės piliečių saugumas ir gerovė.

Ne ekonomika yra tikslas, pabrėžiu, o žmonės.

Ekonomika ir jos plėtra tegali būti instrumentu, kuris esant adekvačiai mokesčių ir biudžeto politikai gali garantuoti valstybės piliečiams daugiau gerovės.

Beje, europietiškos liberalios demokratijos atveju akcentuojama, kad ta gerovė privalo būti paskirstoma taip, kad visi gyventojai turėtų galimybę vienodai naudotis ekonomikos vaisiais.

Supaprastinu dar labiau. Rusijoje susiformavęs putino režimas tikrai kovoja už ekonominius valstybės interesus, tik tos ekonomikos pelnai atitenka jo artimiausiai aplinkai, kai absoliuti tautos dauguma žiauriai skursta, o pastaruoju metu tiesiogiai verčiama mėsa karo mašinai.

Tuo tarpu Rusijos kaimynė Norvegija, kurios ekonominis potencialas irgi ilgus metus rėmėsi energetinių išteklių eksportu, sukūrė vieną iš stipriausių gerovės valstybių, ir sukūrė todėl, kad jų demokratijos samprata buvo liberali ir visi piliečiai turėjo vienodas galimybes naudotis kylančios ekonomikos vaisiais.

Kalba apie tai, ko nesuvokia

Rimtai kalbant, man gėda tokius dalykus aiškinti žmogui, kuris ilgus metus vadovavo Lietuvos Vyriausybei. Gėda, nes atrodytų elementarus bazinis suvokimas apie darbus, kuriuos kasdien darai, yra neišvengiamas. Vis dėlto ši ir kitos S. Skvernelio kalbos rodo, kad jis kalba apie tai, ko iš esmės nesuvokia. 

Galima tęsti ir tęsti, nes vos ne kiekvienas S. Skvernelio kalbos sakinys yra nelogiškas ir prieštarauja anksčiau jo paties dėstytoms tiesoms. Kad ir kaip vertintum, S. Skverneliui reikia rasti aukštesnės klasės kalbų rašytoją arba, jei jis jas rašo pats, pasitelkti išmanančius padėjėjus.

Vis dėlto negaliu nutylėti dar vieno akivaizdaus melo, kuris buvo platinamas inicijuojant interpeliaciją.

Interpeliacijos tekste ir diskusijų metu ne kartą kalbėta apie tai, kad esą dabartinė Vyriausybė sprendimus dėl užsienio politikos priima vienašališkai deramai neinformuodama Seimo.

Koks dabartinės Vyriausybės santykis yra su Seimu, pasakyti negaliu, nors net man sėdint Briuselyje yra aiški ir valdančiosios koalicijos užsienio politikos kryptis, ir jos siekiai. Tiesiog aš domiuosi ir skaitau.

Susitarė su Pekinu

Kita vertus, dirbdama Seime net aštuonis kartus kreipiausi su oficialiais raštais į S. Skvernelio Vyriausybę, užsienio reikalų ir finansų ministeriją, kurios, negavusios Seimo įgaliojimų, drąsiai pranešė, kad susitarė su Pekinu dėl komunistinės Kinijos aukštųjų technologijų centro Vilniuje steigimo. Nei daugiau, nei mažiau, kaip sakoma.

Beje, mūsų strateginiai partneriai iš JAV Seime tuometinio Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Vytauto Bako kvietimu net organizavo klausymus, kur nedviprasmiškai partneriai perspėjo apie grėsmes, kurias kelia toks bendradarbiavimas.

Atsakydami į mano užklausas S. Skvernelio vyriausybės pareigūnai tuomet aiškino, kad tokiu būdu vykdoma Vyriausybės programa.

Pats tuometinis premjeras man asmeniškai dėstė, kad per priėmimą klausimą dėl Kinijos aptarė su Japonijos ambasadoriumi ir anas grėsmių nematė.

Kodėl Lietuvos užsienio politikai svarbūs klausimai buvo aptarinėjami su kitos valstybės ambasadoriumi nesupratau ir tada, ir dabar.

Pasikartojantys nusikalbėjimai

Apgailėtino S. Skvernelio neišmanymo neviešinčiau, jei ne jo nuolat pasikartojantys nusikalbėjimai ir tiesiog agresyvus elgesys su tais žmonėmis, kurie išties Lietuvai daro labai daug gero būtent užsienio politikos baruose.

Ne kas kitas, o būtent G. Landsbergis yra nuolatinis rimčiausių pasaulio politinių leidinių pašnekovas. Tarkime, europinę politiką analizuojantis „Politico“ pastaruoju metu Lietuvos užsienio reikalų ministrą citavo daugiau nei šimtą kartų – gerokai daugiau nei valstybės prezidentą.

Bendrai imant, interpeliacijai pateiktų klausimų ratas labai platus, bet tuo pačiu metu intelektualiai labai seklus. Dar primityvesnės buvo diskusijos Seime.

Ir tai didelė grėsmės valstybei ženklas.

Skaityti straipsnį

1372

Vienybės paieškos grėsmės akivaizdoje

Darbas Europos Parlamente, Ketvirtadienio Pranešimai

29 spalio, 2022

Šios savaitės mintys gimė svarstant, kas sieja tris iš pirmo žvilgsnio skirtingus įvykius – Xi triumfą 20-tajame Kinijos komunistų partijos suvažiavime, Europos Vadovų Tarybos diskusijas ir minias žmonių, išėjusių į Europos gatves.

Kaip ir prognozavau prieš porą savaičių, pažeidžiant dviejų terminų ir amžiaus apribojimus, Xi Jinpingas vėl tapo Kinijos komunistų partijos lyderiu, o jo ekonominė ir karinė doktrinos inkorporuotos į partijos ideologiją. Tokia padėtis susiklostė pirmą kartą nuo Mao valdymo laikų, ir ji aiškiai demonstruoja Kinijos posūkį totalitarizmo link.

Partinė verslo kontrolė

Santykinai liberalų premjerą Li naujasis Kinijos vadas pakeitė gerokai nuolankesniu Li Qiangu, kuris liūdnai pagarsėjo kaip partijos eilinis, aklai vykdęs ekonomiškai tragišką karantiną Šanchajuje.

Suvažiavimo metu Xi aiškiai neišdėstė savo pozicijos dėl karo Ukrainoje. Deklaracijos apie „draugystę be ribų“ nevirsta karine parama Rusijai. Kita vertus, realią padėtį gerai atspindi agresyviai antiamerikietiška retorika ir tai, kad Rusija vadinama vienintele pasaulyje patikima partnere.

Xi vedama partija aiškiai suka griežtai reguliuojamos ekonomikos link ir įtvirtina partinę verslo kontrolę. Tai yra aiškus įspėjimas tiems, kurie ir toliau kalba apie galimus lygiaverčius prekybinius mainus. Juolab kad ekspertai vieningai sutinka, kad tikrosios ekonominės bėdos Kinijoje tik prasideda.

Kol Kinija aną savaitę drąsiai suko planinės ekonomikos ir autokratijos pusėn, Europos Sąjungos valstybių vadovai tris valandas už uždarų durų ir net be mobiliųjų telefonų bandė suderinti savo pozicijas Kinijos ir Europos Sąjungos santykių klausimu.

Vieningo atsakymo teks palaukti

Kaip visada, geriausiai žinomi tie dalykai, kurie vyksta slaptai, tad praktiškai iškart po uždaro posėdžio pasipylė diskusijų detalės.  

Pirma, prioritetai aiškiai pasislinko. Jeigu anksčiau Kinija buvo vadinama Europos Sąjungos „strategine partnere“ ir „sistemine varžove“ (kitaip sakant prekiaujame, bet nesame ginklo broliai), tai nuo šiol tokia formuluotė tikrai praranda aktualumą.

Antra, visi Europos Sąjungos vadovai, tarp jų net Vengrijos lyderis, sutiko, kad Europa tapo pernelyg priklausoma nuo Kinijos žaliavų ir tiekimo grandinių.

Trečia, išlieka (vis dar) tikėjimas, kad kartu su Kinija gali būti kovojama klimato kaitos fronto linijose. Oficialūs šaltiniai taip pat informavo, kad buvo lyderių, kurie aiškino, kad Europos Sąjunga privalėtų pasitelkti Xi tam, kad paveiktų putiną ir Rusija baigtų karą Ukrainoje.

Apibendrinant galima sakyti, kad visi sutinka, kad Kinija kelia augančią geopolitinę grėsmę, tačiau vieningo atsakymo, o kaip į tai turėtų reaguoti Europos Sąjunga, dar teks palaukti. Žodžiai ir veiksmai – tikrai nėra vienas ir tas pats.

Lipa ant to paties grėblio

Šią išvadą patvirtina ir pastarosiomis dienomis auganti įtampa, kurią kelia jau kitą savaitę vyksiantis dviejų dienų Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo vizitas Kinijoje.

Akcentuojami mažiausiai trys momentai.

Pirma, kanclerį lydi didelė grupė verslininkų, tad kalbama apie galimą ekonominių ryšių plėtrą. Absoliuti dauguma ES lyderių tokį vizitą vertina giežtai neigiamai, akcentuodami, kad Vokietija vėl lipa ant to paties grėblio, kuris jau vožė jai Rusijos kotu. Nuostabą kelia ir tai, kad mažiau kaip prieš pusmetį vizito Japonijoje metu tas pats O. Scholzas dėstė, kad atėjo laikas diversifikuoti prekybinius ryšius mažinant bendradarbiavimą su Pekinu.

Dviprasmišką signalą siunčia ir tai, kad vizitas vyksta nepraėjus nė porai savaičių po to, kai Xi galutinai įsitvirtino Mao kėdėje ir faktiškai tapo antruoju „nemirtingu“ Kinijos vadu. Vokietijos kanclerio skuba vertinama kaip duoklė autoritarui manais į naudą.

Nepasitenkinimą kelia ir tai, kad O. Scholzas savo vizito nederino su net su pageidavimą prisijungti anksčiau pareiškusia Prancūzija. Logiška, kad toks Vokietijos bandymas klausimus spręsti dvišaliu pagrindu prieštarauja viešai deklaruojamai pozicijai, kad augančios Kinijos grėsmės akivaizdoje Europos Sąjunga privalo būti pabrėžtinai vieninga.

Aistros Scholzo kabinete

Šiame kontekste dėmesio verta ir tai, kad naujojo kanclerio veiksmai leidžia Xi tikėtis, kad kabineto pokyčiai Berlyne nieko iš esmės nepakeitė, išskyrus, kad dabar pozicijas dėl Europos veiksmų reikia derinti ne su Angela Merkel, o su kitu žmogumi.

Beje, Prancūzijos prezidento garbei verta priminti, kad panašioje situacijoje Emmanuelis Macronas pademonstravo Europos vienybę. 2019 metų pavasarį oficialaus Xi vizito Prancūzijoje metu į susitikimus buvo pakviesta ne tik tuometinė Vokietijos kanclerė, bet ir Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude‘as Junckeris. Tada E. Macronas aiškiai pasakė, kad geriausių rezultatų Europa pasiekia tada, kai veikia vieningai.

Dviprasmiška O. Scholzo pozicija Kinijos atžvilgiu kelia aistras net jo kabinete. Tarkime, net šeši jo kabineto nariai griežtai priešinasi kanclerio sprendimui paremti Kinijos valstybinės laivybos įmonės pageidavimą įsigyti didelį vieno iš Hamburgo uosto akcijų paketą. Nors pats O. Scholzas tikina sugebėsiantis paveikti kabinetą, neatrodo, kad tai bus lengva užduotis.

Tai patvirtina ir labai griežtas Vokietijos užsienio reikalų ministrės Annalenos Baerbock pareiškimas, kad Vokietijos verslas nebegali tikėtis tolesnės valstybės paramos, jeigu ir toliau savanoriškai kurs verslą, kuris juos padarys priklausomus nuo Kinijos valdžios sprendimų.

Vis dėlto žinios, pasiekusios žurnalistų ausis iš slaptojo ES vadovų susitikimo, leidžia tikėtis, kad vienybės svarba suvokiama vis geriau. Estijos premjerė Kaja Kallas net viešai komentavo, kad Kinija suinteresuota suskaldyti Europą, o Europos reikalas išlikti vieningai. Pasak jos, itin svarbu, kad neturėtumėme jokių nepriklausomų santykių su Kinija, nes Kinija tai supras kaip mūsų silpnumą.

Blėstančios globalizacijos triumfas

Kol Europos lyderiai bando dėlioti savo draugysčių kortas, gyventojai buriasi gatvėse.

Pastarieji tyrimai rodo, kad mitingų, piketų ir eisenų skaičius pasaulyje auga. Praėjęs savaitgalis nebuvo išimtis. Briuselyje 25 tūkst. žmonių žygiavo marše, reikalaudami stiprinti kovą su klimato atšilimu.

Vokietijos gatvėse dešimtys tūkstančių iškėlę ganėtinai prieštaringus plakatus, kurių dalis reikalavo subsidijuoti energetinių išteklių kainas, kai tuo tarpu kiti kvietė kovoti su infliacija. Vokietijoje, kaip ir, tarkime, JAV gatvėse buvo kviečiama palaikyti Irano opoziciją ir paremti tos šalies moteris.

Į protestų maršą įsiliejo ir Lietuva. Tiesa, kalbėta ne apie ateitį. Buvo pasitelktas šiomis dienomis Vakaruose nebemadingas, nors vis dar labai stiprus Rusijoje tradicinių šeimų naratyvas.

Viena detalė, manyčiau, turėjo pradžiuginti ir lietuviškų maršų už šeimą gerbėjus, ir jų oponentus. Lietuviškų tradicijų gynėjais suteikė tribūną Vakarų (eks)gėjams, kurie angliškai kvietė Kristų. Tikras palaipsniui blėstančios globalizacijos triumfas katalikiškoje Katedros aikštėje.

Sunkiai susitaiko su nauja realybe

Kalbant rimčiau, anapus šių mitingų, piketų ir šūkių veriasi vis labiau neapibrėžta tikrovė. Žmonės, kuriems ilgai į galvas buvo kaltas neįmanomas dalykas, kad viskas visada bus taip, kaip vakar, sunkiai susitaiko su nauja realybe. Bet istorija tai įrodė daug kartų – vis tiek anksčiau ar vėliau pokyčiai pralaužia bet kokias užtvaras.

Kol kas sudėtinga pasakyti, kurioje pokyčių stadijoje esame. Sunku net nuspėti, kiek arti lūžio taškas. Intuicija sakytų, kad laukia dar mažiausiai dešimtmetis, kol klimato kaita virs kitokiu klimatu, didžiąją dalį senojo pasaulio gyventojų sudarys senoliai, o dirbtinis intelektas pradės parinkinėti jau ne melodijas „Spotify“ programėlėje, bet įsiterps į rimčiausių visuomenės klausimų sprendimo procesą.

Ateinantys pokyčiai yra globalūs. Tuo pačiu metu nauja tikrovė pasirodo pasaulyje, kuriam vis dar sunku susitaikyti su tuo, kad rimtas bėdas galima įveikti tik vieningomis pastangomis.

Kalbant paprasčiau, ar galime problemas, kurias gimdo klimato kaita, išspręsti išimtinai Europos Sąjungos rėmuose? Atsakymas aiškus: negalime. Pramoninė tarša Kinijoje, kaip ir degantys Sibiro miškai ar iškertamos Amazonės džiunglės yra tiek ten gyvenančių žmonių, kiek ir mūsų problema.

Jausmai nugali proto argumentus

Ilgą laiką vakariečių mąstyme vyravo tikėjimas, kad prekyba pati savaime išsprendžia panašias problemas. Paaiškinimas buvo trivialus – kai žmonės prekiauja, išlošia abi pusės. Neįvertinta liko žmogaus prigimtis, kur jausmai dažnai nugali bet kokius proto argumentus.

Pastaroji tiesa ypatingai akivaizdžiai regima lūžių metais, kai nežinomos ateities baimė labai lengvai virsta spontaniška agresija ar naivoku įsitikinimu, kad geriausia gelbėtis pavieniui.

Ar gali žmonija susitelkti ir bendrai spręsti ją užgriuvusias revoliucines gamtos ir technologijų transformacijas? Nuo to, kaip atsakysime į šį klausimą, iš esmės priklauso būsimo pasaulio kontūrai.

Skaityti straipsnį

2757

Ūkininko godos

Darbas Europos Parlamente, Ketvirtadienio Pranešimai

21 spalio, 2022

Man oponuojantys žmonės retai sugeba sudėlioti  daugiau, nei kelis neapykantos žodžius.

Laiškas, kurį analizuoju, išsiskiria bandymu formuluoti savotiškai platesnį naratyvą.

Tiesa, laikysena, panaši į tą, kurią bando formuluoti laiško autorius, rimtesnės analizės neatlaiko.

Ne kartą esu pabrėžusi, kad kiekvienas žmogus privalo savyje puoselėti arogancijos dovaną ar jos nuodus. Čia kaip žiūrėsi.

Nežinau, ką tas ūkininkas ten savo plotuose augina, bet visos mano daugiau nei pusę amžiaus puoselėtos arogancijos tikrai neužtektų tam, kad pradėčiau aną mokyti karves melžti ar grūdus sėti.

Ūkininkas iš Lazdijų tokią begalinę aroganciją demonstruoja samprotaudamas apie —  nei daugiau, nei mačiau – interesus, laisvę, sąsajas tarp jų — net nesugebėjęs suvokti, apie ką vis dėlto kalbėjau ir kalbu.

Tarsi atsistojus šalia grikių lauko mokytum kaimo žmogų, kaip dabar tuos kviečius nuimti.

Mokykitės, broliai ir sesės, jeigu norite kalbėti. Kalbėti sunkiausias darbas – keli jūsų sakiniai parodo visą jūsų smegenų tūrį. Nereikia jokių kitų svarstyklių.

Skaitykit. Sabaliauskaitės opusai čia nepadės. Teks imtis ko nors gerokai daugiau – pradžiai siūlau bent jau Hesę ar  Coetzee.

Darbo laisvės vardan prieštaros

Šios dienos mano svarstymus įkvėpė simptomiškas vieno ūkininko iš Lazdijų laiškas, kuri čia visą ir pacituosiu.

Jis rašo: „Esu eilinį kartą užblokuotas konservatnykų, nes jiems nepatinka mano nuomonė, kurią išsakau viešoje feisbuko erdvėj. Žiūrėjau jūsų video apie Kiniją. Amerika turi interesų visoje Žemės planetoje. Būtų smagu, kad ir Lietuva jų turėtų, bet labai gaila, kad taip nėra. Amerikos interesų „gynimas“ kenkia savo Valstybei, todėl nėra Lietuvos interesas. Tai greičiau padlaižiavimas savo šeimininkui, už kurį tikimasi gauti pliką kaulą. Bandykit pradėti dirbti Lietuvai.“

Blokavau už bukumą

Ūkininką, žinoma, blokavau. Ir blokavau ne todėl, kad esu „konservatnykė“. Konservatorių partijoje yra žmonių, kuriuos blokavau dėl antikrikščioniškos paniekos LGBT bendruomenei ar agresyvaus mistinių vadinamųjų tradicinių vertybių propagavimo.

Ūkininką gi blokavau todėl, kad tas žmogus negeba suvokti sudėtingesnio teksto, bet yra toks pilnas puikybės, kad jaučiasi gebąs mokinti ir rašyti diagnozes. Manau, kad ir daug kitų konservatoriams prijaučiančių žmonių tą ūkininką blokavo už bukumą, o ne už pažiūras.

Remdamasi paties pono viešumo samprata, jo laišką pateikiu jūsų svarstymui. Gi, kaip jis aiškina, esam „viešoje feisbuko erdvėj“.

Vis dėlto, mano galva, socialinių tinklų erdvė vieša tik santykinai. Tai nėra erdvė, kur gali atbėgęs dergtis tikėdamasis, kad tavęs iš savo paskyros neišmes žmogus, kuriam esi neįdomus ir kurį drąsiai be jokių rimtesnių prielaidų priskiri tautos priešams. Lazdijų ūkininkas man, sakau drąsiai, įdomus tik kaip analizės objektas, net jeigu krikščioniška laikysena verstų mane jame matyti subjektą, žmogų. 

Dirbu ne dėl kaulų

Mūsų prigimtis skatina mus kitų elgesį vertinti sulig savo vertybiniais prioritetais. Asmeninių savybių primetimas oponentui ūkininką pastūmėjo apibendrinimui, kad mano tekstas yra „padlaižiavimas savo šeimininkui, už kurį tikimasi gauti pliką kaulą“.

Neimsiu neigti nesąmonių ir nebandysiu aiškinti, kad dirbu ne dėl kaulų. Tiesa, ironiškai priminsiu, kad kaulus man tokie ūkininkai jau mėtė, kai ilgus metus buvau jų vaikų mokytoja, priversta dirbti trijose darbovietėse, kad galėčiau suvesti galus su galais. Mokesčių tie ūkininkai nemokėjo, iki pat 2009 metų net savo tėvų išlaikymą buvo užmetę ant mokytojų, kurių mokesčiais ir kūrė savo gerovę. Nesikartosiu.

Vis dėlto pati nuoroda į kaulą aiškiai rodo, kad kaulai kaip gėrio, tegul ir labai materialaus, simbolis yra stipriai įsirėžę paties ūkininko galvoje. Klausimas tik ant kieno malūno pats ūkininkas lieja vandenį ir kieno kaulų tikisi.

Prieš blokuodama dar labai griežtai pakomentavau jo kliedesius, primindama Nepriklausomos Lietuvos ūkininkus, didelė dalis kurių atkentėjo Sibiro lagerius ir tremtis.

Akis badančios paralelės

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad atsakydama sulyginau du nesusijusius reiškinius. Man buvo priekaištaujama, jog ragindama Lietuvos užsienio politiką formuoti atsižvelgiant į sąjungininkų, tarp jų ir JAV interesus, kenkiu savo valstybei, o aš atsakau primindama sovietinę okupaciją. Vis dėlto mąstant plačiau paralelės tarp šių reiškinių akis bado.

Pažymėtina, kad autorius tarptautinę politiką regi kaip kažką, kas gali būti formuojama neatsižvelgiant į bendrą pasaulinį kontekstą. Tendencija tiek pat paplitusi, kiek pavojinga.

Nuoširdžiai tikiuosi, kad karas Ukrainoje bent dalį su geopolitika mažiau susipažinusių žmonių privertė pradėti mąstyti, kokia menka yra net didelė valstybė, kai ji akis į akį susiduria su brutaliu priešu.

Ukraina nebūtų taip ilgai atsilaikiusi prieš agresorių, jei ne daugybės valstybių, ir visų pirma JAV, parama. Be tokios paramos Ukraina, patinka kam tai ar ne, karo nelaimės.

Skirtumas čia tik tas, kad be išorinės paramos Ukraina galėjo atsilaikyti kelias dienas, o va nepalyginamai ir gyventojais, ir plotu mažesnė Lietuva neatlaikytų nė tiek.

Taigi, kliedėdamas apie kažkokius mistinius Lietuvos interesus, kuriuos esą paminu sakydama, kad norėdami likti nepriklausomi privalome ieškoti sąjungininkų, Lazdijų ūkininkas tiesai šviesiai sako, kad ginti Lietuvos neverta. 

Net menkas procentas yra grėsminga tendencija

Darome išvadą – ponas, kuris, labai tikėtina gauna išmokas, taigi gyvena Vokietijos ir Prancūzijos mokesčių mokėtojų sąskaita, laukia matuškos rasiejos savo kieme. Ir tai puikiai paaiškina, kodėl ji taip erzina bet kokios kalbos apie tai, kad Lietuva formuodama savo užsienio politiką privalo remtis NATO, JAV ir Europos Sąjungos bendruomene ir atsižvelgti į jos narių interesus.

Kokia buvo mano praėjusios savaitės įrašo pagrindinė mintis? Aiškinau, kad neleistina Lietuvos užsienio politikos formuoti atsietai nuo pasaulinių tendencijų ir šalies nacionalinio saugumo.

Priminiau, kad Lietuvos išlikimui gyvybiškai svarbus NATO partnerių ir ypač pagrindinio šio aljanso žaidėjo – Jungtinių Valstijų, palaikymas. Parodžiau, kad atsižvelgdami į JAV interesus, galime tikėtis ir jų didesnio įsitraukimo į mums svarbius klausimus. Pateikiau argumentus, kodėl veiksmai, kurias neleidžiama Kinijai plėtoti savo interesų Lietuvoje, yra svarbūs Lietuvos išlikimui.

Ar ponas ūkininkas tai išgirdo? Abejoju. Visa, ką jis sugebėjo suprasti sutraukta į primityvią tezę, kad „Amerikos interesų „gynimas“ kenkia savo Valstybei“. Kuri čia ta valstybė ūkininkui nuo Lazdijų išties sava, ilgai svarstyti netenka. Net jeigu bus kartojamas Lietuvos vardas, tai ta Lietuva bus regima tik kaip dar viena Rusijos imperijos satelitė.

Sunku pasakyti, kiek žmonių Lietuvoje mąsto šitaip primityviai, vis dėlto net menkas procentas yra grėsminga tendencija.

Materialinės naudos akiniai

Deja, dalis Lietuvos gyventojų išorinį pasaulį vertina vien per savo šios dienos materialinių poreikių prizmę. Vadovaujantis panašia logika itin ilgai buvo formuojama ir šalies užsienio politika. Panašiai mąstantys žmonės vis dar dominuoja ir viešajame diskurse, ir tai yra bene pagrindinė priežastis, kodėl geriausiai pasaulyje žinomas Lietuvos politikas Gabrielius Landsbergis sulaukia tokios neigiamos reakcijos šalyje. 

Kokios tendencijos gali pagrįsti mano teiginį?

Taip mąstant, Lietuvos priklausymas Europos Sąjungai regimas vien per materialinės naudos akinius.

Polemika Kinijos klausimais irgi sutraukiama į keleto verslų interesų gynybą, lošiant korta, kad anksčiau valdžia esą kvietė stiprinti ekonominius ryšius su Kinija, tad bet kokie pokyčiai šiame lauke mažų mažiausiai nepriimtini.

Neginčijamas faktas, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė ir premjero Algirdo Butkevičiaus vadovaujama socialdemokratų Vyriausybė tikrai protegavo šalies verslo investicijas autoritarinėje Kinijoje.

Sunku paneigti ir tai, kad partijos, tarp jų ir intelektualiai pajėgiausi konservatoriai, tikrai labai menkai Lietuvos žmonėms aiškino neigiamas tokio pasirinkimo pasekmes. Vis dėlto verslo priekaištai politikams labai abejotini.

Riziką vertina pažadais

Tragikomiška, kai verslas savo investicijų riziką vertina ne analizuodamas šalies, į kurią investuoja, situaciją, o pasikliaudamas dalies politikų, beje, politikų, kurie tikrai nėra garsūs savo gilesnėmis geopolitinėmis ar verslo tendencijų įžvalgomis, raginimais ir pažadais.

Maža to, tik itin siauro akiračio žmogus nesugeba pamatyti, kad pasaulis kinta, ir tai reiškia, privalai keistis kartu.

Agresyvėjančios geopolitinės Kinijos pretenzijos akis bado kiekvienam, kas nors kelias minutes per dieną skiria tarptautinių pasaulio naujienų peržvalgai. Esant tokiam kontekstui racionalus žmogus, juolab verslas, nori nenori priverstas iš naujo vertinti procesus ir numatyti galimas rizikas.

Vis dėlto įsitvėrę savo dar mokykloje suformuotų kelių primityvokų „tiesų“ dalis žmonių stoja į kovą su visu pasauliu ir kalba apie nekintančias struktūras.

Jeigu toks vien primityvias jausmais motyvuojamas mąstymas keltų grėsmę tik pačiam žmogui, nekalbėčiau. Tai psichologų, o ne mano veiklos sfera.

Vis dėlto kai nuolat kartojamos nesąmonės ir itin lėkšta pražūtinga propaganda įsitvirtina dalies žmonių galvose, prasideda socialinės bėdos. Tokių žmonių skaičiui didėjant, auga ir grėsmė valstybei.

Atrodo, kad tie išskirtinai buki žmonės, kurie kovojo ir, matyt, vis dar kovoja su vakcinomis pasitelkdami visokias internete prisigraibytas abrakadabras, dabar pasuko didžiųjų geopolitinių klausimų spręsti.

Gelbėjasi procesų redukavimu

Sunku vertinti, kiek jų suvokimą apie pasaulį formuoja jų pačių labai siauras savęs ir gyvenimo supratimas, kiek neapykanta mintančios visokios „respublikos“ ir panašūs orlauskai,  o kiek agresyvi autoritarinių valstybių propaganda liete užliejusi socialinius tinklus. Matyt, veikia visa kartu.

Labai sparčiai kintančioje technologijų ir naujų socialinių reiškinių erdvėje dalis žmonių gelbėjasi procesų redukavimu, sutraukimu į kelias primityvias tiesas.

Trumpu laikotarpiu jiems tai dovanoja saugumo iliuziją, kuri ilgainiui virsta tragedijomis, pakertančiomis tiek asmeninį gyvenimą, tiek visuomenę. Labai akivaizdžiai tai dabar regime Rusijoje.

Deja, toks visuomeninių procesų primityvinimas neaplenkė ir Lietuvos. Jis matomas vadinamojoje rimtojoje žiniasklaidoje, kuri neretai drąsiai painioja informavimą su propaganda.

Banalybių pikas

Politikų kalbos pernelyg dažnai orientuotos į pataikavimą rinkėjams nutylint galimas nemalonias vieno ar kito sprendimo pasekmes. Vis dėlto piką ši banalybių „kultūra“ pasiekia socialiniuose tinkluose.

Žmonės, kurie neįgavo platesnio, niuansais, o ne vien juoda/balta paremto vertinimo įgūdžių, niekada nebuvo mokyti ir neišmoko skaityti sudėtingesnių grožinių kūrinių ir neturi gilesnio humanitarinio susivokimo, ieško primityvių sprendimų ir šūkių. O kas ieško, tas randa.

Skaityti straipsnį

1478

Kinijos kompartijos suvažiavimas ir užsienio politikos labirintai

Darbas Europos Parlamente, Ketvirtadienio Pranešimai

14 spalio, 2022

Šį sekmadienį, spalio 16 dieną, prasidės savaitę truksiantis Kinijos komunistų partijos 20-tasis suvažiavimas. Suvažiavimas, visuotinai tikima, bus neeilinis.

Pirma, beveik be jokių abejonių Xi Jinpingas bus išrinktas trečiajai kadencijai, taip pažeidžiant maksimalų dviejų terminų apribojimą.

Antra, manoma, jog Xi bus grąžintas Kinijos komunistų partijos Centro komiteto pirmininko vardas, kuris nebuvo naudojamas nuo Mao mirties.

Aiškesnio totalitarizmo link

Negana to, stebėtojai yra įsitikinę, jog chaotiška ir prieštaringa asmeninė Xi ideologija bus inkorporuota į partijos įstatus ir įgaus partinės ideologijos rangą. Visa tai kartu daugumai analitikų leidžia manyti, kad Kinija nuo autoritarizmo suka vis aiškesnio totalitarizmo link. 

Simboliška tai, kad pirmadienį, spalio 17 dieną, Liuksemburge rinksis Europos Sąjungos valstybių užsienio reikalų ministrai, ir jų darbotvarkėje dominuos Kinijos klausimas.

Tiesa, anksčiau manyta, kad Kinijos tema bus pagrindinė, tačiau vėliau priimtas sprendimas kalbėti apie visą Azijos regioną. Galutines išvadas bus galima daryti jau po to, kai žinosime šio susitikimo rezultatus.

Manytina, kad posūkį platesnio konteksto link nulėmė tik vis labiau komplikuoti Europos santykiai su Kinija, aštrėjančios diskusijos dėl santykių ateities bei tai, kad vis geriau suprantama, kad artėjantys dešimtmečiai iš esmės pakeis tą pasaulio vaizdą, kurį esame įpratę matyti. Nauji laikai, kai formuojasi nauji geopolitiniai blokai, reikalauja ir naujos veržlesnės politikos.

Itin palankiai vertinamas Vašingtone

Šiame kontekste į mano darbotvarkę gana netikėtai įsiterpė ir lietuviškos užsienio politikos akcentai.

Antradienį dalis Lietuvoje rinktų europarlamentarų susitiko su Lietuvos nuolatiniu atstovu NATO, o kitą dieną – su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte. Susitikimuose dalyvavę socialdemokratai Vilija Blinkevičiūtė ir Juozas Olekas bandė eskaluoti Lietuvos politikos Kinijos atžvilgiu klausimą, vis bandydami aiškinti, kokią didelę klaidą esą padariusi Lietuva leisdama Taivano atstovybę pavadinti Taivano atstovybe.

Pirmajame susitikime nuolatinis atstovas prie NATO labai aiškiai pabrėžė, kad Lietuvos įsitraukimas į JAV ir Kinijos santykius stojant į JAV pusę Taivano klausimu itin palankiai vertinamas JAV administracijoje.

Mažėjant JAV įsitraukimui į Europos saugumo garantijų lauką, ir JAV dėmesiui krypstant į Aziją, amerikiečių parama Lietuvos nacionalinio saugumo klausimui yra išskirtinai svarbi.

Norint suvokti klausimo kontekstą, būtina paminėti, kad JAV jau prieš gerą dešimtmetį kaip pagrindinį savo strateginį priešininką įvardijo Kiniją. Ši pozicija nepasikeitė net karo Ukrainoje kontekste, kai ir toliau Rusija matoma ir vertinama kaip gerokai mažesnė grėsmė Amerikai.

Nėra rusiškos korupcinės tuštybės gaminys

Nuo savęs pridursiu, kad tai turėtų ir šiaip būti aišku kiekvienam, kuris nors truputį mokėsi istorijos ir skaito ne vien Delfio antraštes.

Rusija yra propagandos priemonėmis, tuščia neapykantos retorika kuriama pseudogalybė, kurios tikrasis potencialas labai aiškiai matomas Ukrainos karo laukuose ir primityviose jos vadų kalbose.

Priešingai, Kinija nėra rusiškos korupcinės tuštybės gaminys. Jos karinis potencialas grėsmingai auga. Vagiant Vakarų technologijas sukurta ekonominė galia neabejotina.

Konfucijaus mokymu paremta itin griežta ir atsakinga švietimo sistema bei gyventojų darbštumas suteikia Kinijos darbo rinkai neabejotinų privalumų. Kinija yra reali galia, karinis susidūrimas su kuria JAV, o ir visam NATO, būtų tikrai nepalyginamai didesnis iššūkis.

Taivano atstovybės klausimas, kuris Lietuvos viešojoje erdvėje vertinamas tik per visokių raudančių broliukų kančių prizmę, yra Lietuvos nacionalinio saugumo klausimas. Vienareikšmiškai.

Moralinis sprendinys remiamas nauda

Tai ir pasakė nuolatinis atstovas prie NATO, susitikimo su kuriuo metu socialdemokratai, beje,  klausimo nekomentavo.

Atsikovoti Kinijos draugų ir Lietuvos verslo interesų gynėjų pozicijas jie pabandė kitą dieną, per susitikimą su Seimo pirmininke.

Juozas Olekas piktinosi konservatorių sprendimu neatsižvelgiant į Lietuvos interesus Taivano atstovybę pavadinti Taivano vardu. Argumentas, kuris esą turėtų įrodyti, kad šis sprendimas netinkamas, yra tai, kad niekas nepaseka Lietuvos pavyzdžiu. Kitaip sakant, politiko moralinis sprendinys paremtas ne sprendimo turiniu, o tuo, kaip tai įvertins kiti ir kokia bus nauda.

Sakydamas, kad Lietuvos šiame sprendime niekas nepalaiko J. Olekas irgi demonstravo absoliutų klausimo neišmanymą.

Pirma, kaip ne kartą ir viešai minėta, sprendimą palaiko JAV administracija. Asmeniškai aš ne kartą esu sakiusi ir jau kokie aštuoneri metai nuolat tai aiškinu ir rašau, kad Lietuvai išskirtinai svarbu užsitikrinti JAV paramą karinio konflikto Lietuvos teritorijoje atveju.

Draugaudamas su savo gynėjų priešais, matyt, negali tikėtis jų paramos, ar ne? Na bet buvęs krašto apsaugos ministras, kuris savo poste išskirtinai pagarsėjo per auksinių šaukštų epopėją, labiau linkęs atstovauti verslui, o ne ginti Lietuvos nacionalinius interesus.

Nacionalinio saugumo klausimas

Taivano atstovybės ir Lietuvos santykių su Kinija klausimas yra Lietuvos nacionalinio saugumo klausimas, o ne dalies dažniausiai žemos pridėtinės vertės verslo investicijų Kinijoje, dėl kurių taip graužiasi J. Olekas, klausimas.

Jau pati sau nusibodau, bet pakartosiu dar kartą: pagrindinis politiko darbas yra kaip galima daugiau domėtis, skaityti, gilintis, bandyti užčiuopti platesnį kontekstą ir gebėti prognozuoti.

Kita vertus, Lietuvos poziciją Kinijos klausimu palaiko visa grupė Europos Sąjungos valstybių, prie kurių, tikėtina, prisijungs ir naujoji Italijos vyriausybė, kurios labiausiai tikėtina naujoji pirmininkė davė išskirtinį interviu Taivano spaudai aiškiai stodama Taivano pusėn. Itin griežtą poziciją Kinijos klausimu pastaruoju metu užima ir Čekija.

Europos paramą Lietuvai demonstruoja ir pastarasis Lietuvos pasiūlyto ir visos Europos Sąjungos paremto lietuvio Tomo Lamanausko paskyrimas į Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos generalinio sekretoriaus pavaduotojo pareigas.

Nežinau, ar J. Olekas skaito „Politico“ (tikiuosi, žinoma, kad skaito), bet leidinyje buvo pateikta nuostata, kad sprendimą lėmė ne tik kandidato kompetencijos, bet ir tai, kad toks sprendimas netiesiogiai mažina Kinijos įtaką šioje organizacijoje. Beje, Kinijos į generalinio sekretoriaus pareigas deleguotas atstovas pralaimėjo amerikietei Doreen Bogdan-Martin.

Stovėjo ant dviejų kojų

Lietuvos užsienio politika ilgai stovėjo ant dviejų kojų – santykių su Rusija ir ekonominių Lietuvos interesų, pastariesiems suteikiant vienareikšmį prioritetą.

Labai ilgai oficialiame Lietuvos užsienio politikos diskurse Kinija buvo matoma išimtinai kaip ekonominis partneris, kurio potencialas esą nepakankamai įvertintas.

Pasaulį reginti tik per prekybos santykių šydą, Kinija viešai skelbta Lietuvos eksporto gelbėtoja, kurios malonės Šanchajuje dar visai neseniai šaukėsi net prezidentė Dalia Grybauskaitė su didžiausia lydinčia svita.

Pastaruoju metu Lietuva vis garsiau kalba apie žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje, apie uigūrų tautos naikinimą, koncentracijos stovyklas, masinį piliečių sekimą.

Lietuvos europarlamentarai, tarp jų socialdemokratai, Europos Parlamente nuolat balsuoja už teisės aktus, kuriais remiami uigūrai ar kalbama apie būtinybę skubiai stiprinti santykius su Taivanu.

Išlošia tas, kas mąsto iš ateities perspektyvos

Geopolitiniai žaidimai labai dažnai yra klampūs ir sunkiai išrišami – vis dėlto gera politika turi vieną esminę savybę: išlošia tas, kas mąsto iš ateities perspektyvos ir, prognozuodamas tą ateitį, geba matyti ne vien merkantilinius interesus, bet ir platesnes – kultūrines, įtakų ir ideologijų pokyčių, naujų netikėtų tikrovės – judesių kryptis.

Pasaulis kinta kasdien, tad ir mokytis reikia kasdien. Pastaruoju metu, kai pokyčių tempas stulbina, politikų darbą privalu vertinti pagal tai, kiek ir kokiu mastu jų retorika ir darbai sugriebia ateities tendencijas, kiek plačiai jie geba vertinti reiškinius bei įžvelgti galimas netikėtas įtampas.

Čia būtinas nedidelis nukrypimas nuo temos, kuris, manyčiau, leistų geriau suprasti paties politinio žaidimo taisykles. Aiškinti jas, žinoma, nėra mano, politikės, darbas.

Tai daryti turėtų žiniasklaida ir politologai. Deja, jie tikrai to nedaro. Faktai rodo, kad abi šias grupes vienija nuoširdus savo dažnai labai menkų trumpalaikių interesų priešpastatymas valstybės interesams. Tai matoma Lietuvoje, bet dar geriau tai matoma vertinant iš europinės padangės.

Nesupranta, ką rašo

Žurnalistai pernelyg dažnai nesupranta, ką rašo, tad tiesiog pacituoja vieno ar kito politiko žodžius. Gilintis neturi nei laiko, nei noro.

Įspūdinga, jog Lietuvoje praktiškai nėra nė vieno žurnalisto, kuris gebėtų analizuoti užsienio politikos sprendimų priėmimą, anapus sprendimų glūdinčias įtampas ir galimą tų sprendimų poveikį Lietuvai, ypač šalies nacionaliniam saugumui.

Žiniasklaidoje su žiburiu reikėtų ieškoti nuoseklaus kontekstą įvertinančio komentaro tuo  ar kitu tarptautinės politikos klausimu.

Dar liūdnesnis vaizdas kalbant apie politologus. Absoliuti dauguma jų pasisakymų tėra tuščios frazės, neparemtos net techninių taisyklių, jau nekalbant apie nerašytas politikos taisykles, išmanymu.

Kai mokslininku pristatomas asmuo nesugeba nieko daugiau, kaip pigiai pamokslauti ir vertinti politikų elgesį, bet ne jų sprendimų pasekmes, yra graudu.

Kokios politikos tikėtis

Ir tada nori nenori kyla klausimas, o jei šios dvi žmonių grupės – žurnalistai ir politologai – yra tokios abejotinos kokybės, kokios politikos gali tikėtis Lietuva?

Tokios, kokią ir turi, žinant, kad jau po putino kalbos vasario 21 dieną socialdemokratų frakcijos vadas Seime aiškino, kad karas tėra konservatorių išmislas.

Skaityti straipsnį

1804

Vienas kroviklis viskam: sutaupysime ir mažiau teršime

Darbas Europos Parlamente, Ketvirtadienio Pranešimai

7 spalio, 2022

Europos Parlamentas Strasbūro savaitės metu įprastai balsuoja dėl daugybės įvairių dokumentų, rezoliucijų, vyksta debatai, kurie gali baigtis tam tikrais politiniais pareiškimais. Ne išimtis buvo ir ši savaitė.

Pagrindiniai šios savaitės trečiadienio debatai, kuriuose kalbėjo Europos Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumui Josepas Borrellis ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen buvo skirti apžvelgti iššūkiams, kuriuos kelia karas Ukrainoje.

Laimėsime būdami solidarūs

Akcentuota, kad ir Ukraina laimės, ir Europos Sąjunga atrems agresyvius putino veiksmus tik būdama solidari. Jeigu neįvyks kas nors labai netikėta ir svarbu, apie tai, kaip sankcijos veikia Rusijos ekonomiką ir europiečių gyvenimą, tikiuosi kalbėti kitą savaitę, o dabar pasidalinsiu linksmesnėmis žiniomis. Juolab kad šiais sudėtingais laikais jų labai norisi.

Europos Parlamentas ne kasdien priima sprendimus, kurie paliečia kiekvieno gyvenimą ir piniginę. Būtent toks sprendimas po dešimties metų diskusijų buvo priimtas antradienį – 602 balsais prieš 13 (dar aštuoni parlamentarai susilaikė) buvo nutarta suvienodinti reikalavimus visiems krovikliams nepriklausomai nuo jų gamintojo.

Jau artimiausiu metu visus naujus skaitmeninius fotoaparatus, nešiojamas vaizdo žaidimų konsoles bei garsiakalbius, elektronines skaitykles, peles, navigacijos sistemas, belaides ausines ir net dantų šepetėlius galėsime pakrauti tuo pačiu standartiniu krovikliu.

Pakaks vieno kroviklio

Manau ne tik man, bet ir jums tikrai patiks ir tai, jog kiekvienas turėsime galimybę naują nešiojamą elektroninį prietaisą įsigyti be kroviklio, tad namuose turėtų pakakti vos vieno tokio įrenginio.

Taigi ir piniginė nenukentės, ir galvai bus lengviau, mat bent jau aš tikrai pasiklystų, kuris kroviklis mano ausinėms, kuris laikrodžiui, o kuris telefonui, kuris jau nejaunas, tad jam netinka tie, kurie pritaikyti naujesniems modeliams.

Bus suvienodintas ir visų greitąjį įkrovimą palaikančių įrenginių įkrovimo greitis. Numatyta ir teisinė apsauga, kad vartotojai netaptų priklausomi nuo vieno gamintojo.

Sprendimo nauda matuojama ne vien patogumu. Suvienodinus reikalavimus krovikliams ES šeimos kasmet turėtų sutaupyti iki 250 mln. eurų. Žymiai sumažės ir tarša, nes išmetami ir nenaudojami krovikliai kasmet supila 11 tūkstančių tonų elektronikos atliekų kalną.

Dokumente numatyti reikalavimai įsigalios palaipsniui. 2024 m. pabaigoje visi Sąjungoje parduodami mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai ar vaizdo kameros privalės turėti vieno tipo kroviklį. Dar po pusantrų metų – nuo 2026-ųjų pavasario – šis reikalavimas bus taikomas ir nešiojamiesiems kompiuteriams.

Kodėl reikėjo ištiso dešimtmečio?

Europos Parlamento priimtą teisės aktą dar turės patvirtinti Sąjungos Taryba, ir vos per metus visos valstybės narės privalės nuostatas perkelti į savo nacionalinę teisę. Tiesa, naujosios taisyklės nebus taikomos gaminiams, kurie Sąjungos rinką pasieks iki įstatymo įsigaliojimo datos. Praktinis patarimas: artėjant terminui sutaupysite, jeigu pirkinį atidėsite.

Galite paklausti, o kodėl reikėjo ištiso dešimtmečio, kad toks, atrodytų, visiems labai naudingas sprendimas taptų įstatymu?

Atsakymas nėra labai sudėtingas: nuo pirmų dienų, kai ši idėja buvo iškelta, įsijungė galingi verslo lobistai, kurie aistringai aiškino, kad suvienodinus reikalavimus krovikliams bus stabdomos inovacijos.

Siekiant išvengti tokio nepageidaujamo šalutinio poveikio, numatyta, kad  jei atsiras naujas standartas, kuris bus geresnis už dabartinę USB-C jungtį, taisyklės bus priderintos prie naujovės.

Raginimas reguliuoti kriptoturtą

Dar vienas šią savaitę ES asamblėjoje priimtas teisės aktas paragino Europos Komisiją pradėti plačiau reguliuoti modernią turto ir pinigų formą – kriptoturtą, taip inicijuojant sprendimus visai virtinei problemų.

Nors žodis kriptoturtas daugeliui gali būti naujas ir ganėtinai svetimas, tačiau bendram supratimui verta žinoti, kad tai yra mums gerai pažįstamų dalykų – valiutų, ateities sandorių (kitaip, sakant įsipareigojimų tam tikru metu įsigyti tam tikrą turtą) ar tam tikrų nuosavybės žetonų skaitmeninės versijos. Pasaulio banko duomenimis, bendra kriptoturto vertė praėjusių metų pabaigoje siekė beveik tris trilijonus JAV dolerių.

Populiariausia kriptoturto forma yra kriptovaliutos, kurias pasaulyje išpopuliarinti padėjo dar 2008-aisiais gimęs bitkoinas. Nuo tada atsirado ir kitokių kriptoturto formų, tokių, kaip, pavyzdžiui, išvestinės finansinės priemonės ar vis labiau populiarėjantys nepakeičiamieji žetonai (ang. NFT – Non-fungible tokens), kurie veikia panašiai kaip globalūs registro ar nuosavybės teisės išrašai.

Šioje vietoje pagrįstai galėtų kilti klausimas, o kam apskritai reikalingas kriptoturtas ir kodėl jo apimtys pasaulyje auga, jeigu jis nieko nauja nesukūrė, o tiesiog pasiūlė alternatyvą dažnu atveju jau egzistuojančioms mokėjimų ir turto priemonėms.

Padeda apeiti finansų rinkų žaidimo taisykles

Vienareikšmio atsakymo į šį klausimą nėra, tačiau akivaizdu, kad kriptovaliutos padeda jas turintiems žmonėms apeiti finansų rinkoje veikiančias institucijas, tarkime, bankus, ir šių rinkų žaidimo taisykles.  

Konkrečiau kalbant, kriptovaliutos jų vartotojams žada galimybę pabėgti nuo valstybių ekonominės politikos ir stebėsenos. Kriptovaliutos nepatenka į centrinių bankų ir pinigų politikos reguliavimo lauką.

Operacijoms su kriptovaliutomis vykdyti nereikalingi bankai – jos vyksta tiesiogiai tarp dviejų šalių, panašiai kaip ir mokant fiziniais banknotais, tačiau naudojantis visais skaitmeninio pasaulio privalumais.

Dviašmenis kalavijas

Panašios savybės būdingos ir nepakeičiamiesiems žetonams. Bet kokiam savo turtui ar kūriniui savininkas ar autorius gali sukurti žetoną. Skaitmeninėje erdvėje, kur absoliučiai viskas kopijuojama, šių žetonų išskirtinė savybė yra būtent ta, kad neegzistuoja du identiški žetonai.

Tad menininkas, sukūręs skaitmeninį kūrinį, gali naudoti nepakeičiamą žetoną kaip įrankį, patvirtinantį pirkėjui, kad šis įsigijo autentišką kūrinį, kuris nuo šiol priklauso tik jam. Skaitmeninio turto kopijas nesunku dauginti ir dalyti, tačiau žetono padauginti neįmanoma.

Autoriui tai atveria galimybę prekiauti savo kūryba pagal tam tikrą verslo modelį, pavyzdžiui, individualiai nustatant, kokias teises įgyja žetoną nusipirkęs žmogus. Autorius taip pat gali suteikti pirkėjui galimybę perpardavinėti jo kūrinį už tam tikrą komisinį mokestį. Tokiu atveju antriniai pirkėjai taip pat gali būti garantuoti dėl kūrinio autoriaus. Skaitmeninėje erdvėje visa tai vyksta be jokių tarpininkų.

Vis dėlto būtent šis besikartojantis esą teigiamas motyvas, kad atsisakoma tarpininkų, yra dviašmenis kalavijas. Reguliavimas visada ne tik kuria barjerus, bet ir saugo.

Briuselio efektas

Bankai pasitarnauja žmonėms ne vien tuo, kad teikia paskolas, saugo indėlius ar padeda apmokėti sąskaitas. Ne mažiau svarbi jų veiklos sritis yra pagalba visuomenei, kuri nenori gyventi korumpuotoje valstybėje.

Bankai padeda kovoti su terorizmo finansavimu, pinigų plovimu, užtikrina vartotojų teises, pavyzdžiui, gali padėti jiems apsisaugoti nuo neatsakingų investicinių sprendimų.

Kriptovaliutų rinkos ir technologijos palyginus yra dar labai naujas fenomenas, kuris dažniausiai naudojamas spekuliaciniais tikslais – siekiant pasipelnyti iš jų nepastovios vertės. Kadangi tai naujas reiškinys, tai ir jo reguliavimas vis dar gemalo stadijoje, tačiau rinkoms augant, reguliavimas neišvengiamai plėsis.

Taip siekiant užkardyti neteisėtas finansines operacijas Europos Sąjungos institucijos šių metų birželį susiderėjo, kad nuo 2024 metų kriptoturto paslaugų teikėjai privalės kaupti informaciją apie visas įvykdytas operacijas ir jas įvykdžiusius klientus.

Jau vien šis žingsnis Europos Sąjungą pavertė regionu, kur kriptoturtas stebimas bene akyliausiai. Tikėtina, kad netolimoje ateityje pasireikš ir vadinamasis Briuselio efektas – Europos Sąjungos reguliavimo nuostatomis šioje srityje paseks ir kitos valstybės.

Kriptoturto apmokestinimas

Nemažiau svarbus dalykas yra ir kriptoturto apmokestinimas. Civilizuotas visuomenes sukuria visos visuomenės kiek įmanoma solidariau mokami mokesčiai, tad jokios naujos turto formos negali naudotis privilegija jų išvengti.

Parlamente priimtoje rezoliucijoje Europos Komisija įpareigojama imtis virtinės veiksmų.

Pirma, nurodyta aiškiai apibrėžti įvairias kriptoturto formas ir operacijas, kurios svarbios apmokestinimui. Tarkime, reikia aiškiai numatyti, kas yra kriptoturto pajamos, kaip jas apmokestinti ir t. t.

Antra, Komisija įpareigota sukurti sąlygas, kurios valstybėms narėms leistų keistis informacija apie kriptoturtą ir operacijas su juo.

Trečia, paliepta atlikti tyrimus, kurie paaiškintų, kaip geriausiai užtikrinti efektyvų kriptovaliutų teisinį reguliavimą ir apmokestinimą.

Ketvirta, Komisija įpareigota įvertinti, kiek veiksminga jau veikianti kriptoturto mokestinė teisėkūra ir ypač tai, ar suderinti įstatymai skirti įprastinėms valiutoms ir kriptovaliutoms.

Penkta, Komisijai pavesta garantuoti, kad visų valstybių narių nacionalinės institucijos, tarkime, Lietuvoje tai būtų valstybinė mokesčių inspekcija, gerai išmanytų kriptorinkas, gebėtų įvertinti kriptopriemonių apskaitą bei atpažintų galimus pinigų plovimo atvejus.  

Nedėkingas pirmeivės vaidmuo

Apibendrindama galiu pasakyti, kad man tikrai labai priimtina tai, kad Europos Sąjunga dažnai yra linkusi imtis ganėtinai nedėkingo vaidmens būti pirmeive sprendžiant sudėtingas sistemines problemas, viena kurių yra kriptorinkų reguliavimas.

Ir visai pabaigai — Europos Parlamento atitinkamas komitetas pirmadienį balsavo už dokumentą, kuris įpareigos valstybes nares iki 2026 m. pasirūpinti, kad greitaeigės elektrinių automobilių įkrovimo stotelės būtų ne rečiau kaip kas 60 km.

Kai šį dokumentą jau po poros savaičių, tikėtina, patvirtins Parlamentas, prasidės galutinių derybų su valstybėmis narėmis etapas. Kai dokumentas galiausiai bus priimtas, turėsime dar vieną gerą žinią.

Skaityti straipsnį

1543

Tai kas liko anapus Europos Komisijos pirmininkės Ursula von der Leyen metinio pranešimo eilučių

Darbas Europos Parlamente, Ketvirtadienio Pranešimai

16 rugsėjo, 2022

Trečiadienį Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen perskaitė savo trečiąjį metinį pranešimą. Pirmieji jos žodžiai buvo aiški įžanga į pagrindinę beveik valandos trukmės pranešimo žinutę— Europa pirmą kartą svarsto Sąjungos padėtį, Europos žemėje siaučiant karui. Pabandysiu paminėti ne tik tai, kas buvo kalbėta, bet ir tai kas liko anapus eilučių.

Geltonai mėlynas pirmininkės kostiumėlis ir tokiomis pat spalvomis apsirėdžiusios visos ją lydėjusios Europos Komisijos moterys, kaip ir tai, kad pranešimo klausyti buvo pakviesta  Ukrainos prezidento žmona Olena Zelenska dar kartą aiškiai pademonstravo, kurioje fronto pusėje dabartiniai Sąjungos vadovai ir europiečių dauguma.

Esminis akcentas, kurio nuosekliai laikėsi pirmininkė, buvo solidarumas. Solidarumas su Ukraina ir solidarumas atlaikant visus iššūkius, kuriuos Europai kelia pernelyg ilga jos draugystė su Rusija, kuri virto energetine priklausomybe ir dabar kiekvieno europiečio namus aplankančiomis augančiomis sąskaitomis už šildymą ir elektrą.

Tarp esminių geopolitinių akcentų paminėtina ne tik aiški parama Ukrainai, bet ir tolesnis jos integravimas į Sąjungos politinę ir ekonominę erdvę.

Politinis pažadas — maksimaliai sparti eilės kaimyninių šalių integracija. Pasak pirmininkės, Ukraina kartu su Moldova ir Sakartvelu bei Vakarų Balkanais yra Europos Sąjungos ateitis, be kurios Europos Sąjunga liktų neužbaigta.

Tiesa, itin didelės ekonominės privilegijos jau artimiausiu metu kol kas žadamos tik Ukrainai, kuriai bus atverta milžiniška Sąjungos rinka. Pirmas žingsnis, kuris, tikėtina, pradės galioti jau per artimiausias savaites — nemokamas tarptinklinis ryšys (ang.“roaming“). Ukrainos gyventojams visoje Sąjungos teritorijoje. Nereikėtų nuvertinti  kartais tokie, atrodytų, maži žingsneliai šiandien, suartina labiau nei milžiniškos perspektyvos ateityje.

Lietuvoje labai daug dėmesio sulaukė pirmininkės pripažinimas, kad Europa dešimtmečius klydo negirdėdama perspėjimų iš šalių, kurios ta ar kita forma jau anksčiau patyrė brutalią Rytų kaimyno jėgą, tarpe jų ir Baltijos valstybių. Geriau vėliau, nei niekada, sako liaudies išmintis. Tiesa, tas „vėliau“ dabar kainuoja labai brangiai.

Besidžiaugdama tuo, kad karas Ukrainoje atvėrė Europai akis dėl putino Rusijos grėsmės, Lietuva dabar privalėtų pasimokyti ir iš jos aiškinimų nenorėjusių girdėti vakariečių – rimtai pradėti girdėti ir iš Vakarų politikų lūpų sklindančius perspėjimus.

Pažiūrėkime, ką jie sako ne tada, kai daugiau mažiau entuziastiškai ploja Ukrainai ir Sąjungos plėtrai, bet tada, kai grįžta namo ir kalbasi su savo rinkėjais.

Taigi, šioks toks šaltas dušas arba keli momentai, kurie liko anapus pirmininkės optimistinės retorikos.

Labai krito į akis tai, kad tuo metu, kai absoliuti dauguma europarlamentarų paremdami pirmininkės žodžius atsistoję plojo Ukrainai, kraštutinės dešinės politikai, apskritai negausiai susirinkę salėje, sėdėjo, kalbėjosi tarpusavyje ar naršė savo telefonų ekranuose. 

Vakare Europos Liaudies Partijos grupės susirinkime analizuojant pirmininkės pranešimą irgi dauguma kalbėjusių susitelkė ties Vakarų Europos valstybėms aktualesniais sausros, žemės ūkio ar infliacijos klausimais. Pirmininkė atvirai, o keleto pranešėjų net labai griežtai kritikuota dėl to, kad pernelyg akcentuodama Ukrainą, pamiršo ypatingai nuo sausros nukentėjusių Vakarų europiečių bėdas ir nepateikė visiškai aiškaus plano, kaip bus suvaldomos kylančios energetinių išteklių kainos ar, pavyzdžiui, apsirūpinimo maistu perspektyvos.

Įvertinus, kad Europa kol kas švelniai suka į dešinę, gražūs pirmininkės pažadai gali pradėti strigti. Keli momentai į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį Lietuvoje tiems, kuriems svarbi Ukrainos ir Lietuvos pergalė, taigi tiems, kuriems Europos Sąjunga yra inkaras, laikantis tegul ir sąlyginę taiką, o ir ekonominę gerovę, namuose.

Pozityvus poslinkis vidiniame Europos Sąjungos fronte — santykinis Vengrijos Orbano užmačių kardymas.

Manoma, jog jau sekmadienį Europos Komisija kreipsis į Europos Vadovų Tarybą dėl finansinės paramos stabdymo Vengrijai. Pajutusi grėsmę, kad dėl teisės viršenybės pažeidimų, ji ne vien žodžiais, bet tiesiogiai gali būti atjungta nuo europinių finansų srauto, ilgai prieštaravusi Vengrija galiausiai sutiko pratęsti sankcijas Rusijai. Tikėtina, kad taip bandoma demonstruoti lojalumą europiniam solidarumui, tikintis, kad tai padės ES pristabdyti nuo reakcijos į Orbano autokratines tendencijas Vengrijoje. 

Klausimų kelia ir rinkimų Švedijoje vertinimas. Vyriausybę, labai tikėtina, formuos centro dešinė ir tai gera žinia Europos Liaudies Partijos šeimai, kurios pozicijos Europos Vadovų Taryboje tokiu atveju gali sutvirtėti. Bėda ta, kad norint suformuoti valdančiųjų kabinetą, centro dešinei teks priimti į koaliciją kraštutinės dešinės partiją, turinčią ištakose net neonacių ideologijos elementų. Nepaisant palaikymo Švedijos NATO narystei, nedidelę daugumą parlamente turėsiančiai Švedijos vyriausybei gali tekti veikti nuolatinėje įtampoje.  

Dar prastenės prognozės nusimato Italijoje, kur apskritai rinkimus gali laimėti panašios radikalios dešinės politinės jėgos.

Nuolat solidarumą akcentuojanti Europos Komisijos pirmininkė, kaip įprasta modernioje politikoje, stengiasi įkvėpti rinkėjus, nutylėdama galimus naujus iššūkius. Kiek vaisingas toks kelias jau matėme, kai nebuvo išgirsti DALIES Baltijos šalių politikų  perspėjimai dėl Rusijos grėsmes.

Akcentuoju žodį dalies todėl, kad pastaruoju metu gan įdėmiai seku Lietuvos kraštutinės dešinės kalbas ir jos aidu kartoja antieuropinę putino retoriką, nukreiptą prieš liberalią demokratiją.

Beje, tai ne vien marginalų kalba. Vertindamas naująjį potencialų sutarimą dėl užsienio politikos, vienos iš parlamentinių partijų lyderis Saulius Skvernelis sakė, kad jis negali pasirašyti tokio sutarimo, nes jame kalbama apie „kažkokias liberalias vertybes“. Pabrėžiu, tokias agresyviai antieuropines kalbas platina, paskutinių reitingų duomenimis, antros pagal populiarumą Lietuvos partijos vadovas. Manyčiau, kad dauguma Lietuvos gyventojų tame neįžvelgia grėsmės ne ką kitaip nei vokiečiai nematė grėsmės Nordstream dujotiekiuose. Gi reikia ginti mistines tradicines lietuviškas visokių naisių vertybes, ar ne? Kad ilgalaikėje perspektyvoje tai galėtų reikšti pasitraukimą iš Europos Sąjungos, dauguma turbūt nesusimąsto.

Siekdama stabdyti Europos Sąjungą skaldančius ir paralyžiuojančius procesus, Ursula von der Leyen pasiūlė sušaukti Europos Konventą, kuris, be kita ko, galėtų iškelti iniciatyvą reformuoti Europos Sąjungos sutartis ir panaikinti veto teisę. Iniciatyva puiki visų pirma todėl, kad neleistų atskiroms šalims narėms, kaip antai Vengrija ar Lenkija, šokdinti visos Sąjungos. Kita vertus, siekiant panaikinti veto teisę, būtinas visų nacionalinių Europos Sąjungos valstybių parlamentų pritarimas, kuris itin komplikuoja galimybes pereiti prie kvalifikuotos daugumos balsavimo EVT.

Mane asmeniškai nudžiugino tai, kad artimu metu bus paskelbtas  Paktas Demokratijai Ginti, kuris korupcinius pažeidimus susietų su esminiais žmogaus teisių pažeidimais. 

Ursula von der Leyen savo pranešime palietė ir energetikos krizę, Ją ruošiamasi įveikti bendromis pastangomis, panašiai, kaip buvo įveikta pandemijos krizė – siekiant diegti bendrus ES solidarumo principus.

Pagrindinis artimiausio laikotarpio siūlymas — apriboti ir valstybių naudai pervesti perteklinius pelnus tų elektros energetikos kompanijų, kurios tokius pelnus gauna dėl to, kad dujos pabrango, dujinių jėgainių pagaminta elektra taip pat pabrango. Kadangi šiuo metu dujinėse jėgainėse pagamintos elektros kaina diktuoja visos rinkos elektros kainą, tai atsinaujinančios energetikos jėgainės, išlaikančios žemą elektros gamybos savikainą, sulaukia didelių viršpelnių. Ursula von der Leyen paskelbė, kad taip Europos Sąjungos šalys narės galėtų surinkti papildomai apie 140 mlrd. eurų.

Šis pasiūlymas artimiausiu metu bus svarstomas Europos Parlamente. Nors pasiūlymas skamba  patraukliai, bet galima įžvelgti ir pavojų. Europos Sąjunga siekia sparčiau vystyti atsinaujinančią  energetiką, tačiau siūlo papildomai reguliuoti jos rinką. Kai kurie teigia, jog tai gali turėti neigiamą įtaką investicijoms į žaliąją energetiką. Ir tai dar vienas signalas, kad solidarumas gali pradėti strigti, kai bus pasikėsinta į galimus pelnus.

Čia galimos ir tiesioginės problemos Lietuvai.  Europos Sąjungos siūlymas naudingas toms valstybėms, kurios turi daug atsinaujinančios ar branduolinės energetikos pajėgumų, kurių gamyba ir užtikrinta dabartinius pelnus.

Lietuva tokių pajėgumų neturi. Kadangi mes pasigaminame tik apie 30 proc. reikalingos elektros energijos, likusią dalį tenka importuoti – daugiausiai iš Skandinavijos, kur didžioji jos dalis pagaminama atsinaujinančiais ištekliais arba branduolinėse jėgainėse. Kitaip sakant, lietuviai dabar generuoja viršpelnius kaimynams ir kol kas tikrai neaišku, ar tos kaimynų vyriausybės, surinkusios į savo biudžetus minėtus viršpelnius, ims dalintis jais su mumis.

Taigi, ir vėl svarbiausias žodis — solidarumas.

Skaityti straipsnį