MENIU

Komentarai (2) #išgyvenkLietuvoje

Padėka už paramą – postai

Šiandien kreipiausi į Žemės ūkio ministrą, kad jis paaiškintų šiame laiške išdėstytas aplinkybes ir faktus.

Visa, kas rašoma, suteikia labai pamatuotą galimybę teigti, jos postai Žemės ūkio ministerijoje skirstomi ir už ankstesnius „asmeninius“ nuopelnus.

2017 m. vasario 10 d. skandalingai š Žemės ūkio ministro patarėjo pareigų pasitraukęs Virginijus Eugenijus Kirsnickas, kuris buvo glaudžiai susijęs su organizacija, kuri buvo įtariama Europos sąjungos lėšų grobstymu, netinkamu pinigų panaudojimu bei fiktyviais sandoriais, vėl grįžta į aktyvią ES paramos skirstymo veiklą ir tai savo parašu laimina pats Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas

B. Markauskas 2018 m. vasario 6 d. pasirašė įsakymą, kuriuo Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komiteto pakaitiniu nariu paskyrė ir buvusį savo patarėją V.E. Kirsnicką, kuris be kita ko buvo ir aktyvus B. Markausko rėmėjas ir padėjėjas per 2016 metų rinkimus. (Nuotrauka – viršelyje)

Stebėsenos komitetas – tai kolegialus organas, kuris įsitikina veiksmų programos i įgyvendinimo ir ES paramos panaudojimo efektyvumu ir kokybe, nagrinėja ir tvirtina finansuojamų veiksmų atrankos kriterijus, siūlo veiksmų programos ir kitų su paramos administravimu susijusių dokumentų keitimus ir kt. V.E. Kirsnickas prieš netrukus planuojamą rengti posėdį jau ėmėsi iniciatyvos ir Stebėsenos komiteto pirmininkui bei kai kuriems nariams pateikė savo pastebėjimus bei siūlymus. Derėtų pastebėti, kad tie siūlymai neretai susiję ir su jo vadovaujama asociacija „Alternatyvioji akvakultūra“ ar jos nariais, kai nustatyti atrankos kriterijai jiems nepalankūs, pvz., kad pareiškėjo pajamų iš žuvininkystės sudarytų nemažiau kaip 50 proc visų pajamų (pridedamas priedas)

Tarsi to neužtektų, tas pats V.E.Kirsnickas, kuris kėlė įtarimų dėl ES paramos naudojimo, pakaitiniu nariu įtraukiamas ir į Projektų atrankos kriterijų komitetą. Toks Žemės ūkio ministro įsakymo projektas šiuo metu (nuo vasario 19 iki 23 d.) derinamas teisės aktų projektų derinimo sistemoje.

Projektų atrankos komitetas yra kolegiali žemės ūkio ministerijos patariamoji institucija priimant sprendimus dėl projektų finansavimo.

Be visų kitu „nuodėmių“, 2017 m. gegužės 10 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog buvęs žemės ūkio ministro patarėjas Virginijus Eugenijus Kirsnickas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

Tačiau Įstatymo pažeidimas tikrai nėra kliūtis tapti svarbios ES paramos lėšų naudojimo, nes tiek Stebėsenos komitetui, tiek Projektų atrankos komitetui vadovauja tas pats Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas, kuris 2017 10 04 VTEK vienbalsiai yra pripažintas pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Abiejuose minimuose komitetuose (Stebėsenos ir projektų atrankos) kaip narys įtrauktas ir B. Markausko bičiulis, rėmęs jį per rinkimus ir kurio vadovaujama asociacija „Klaipėdos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė“ (KŽRVVG) pripažinta netinkamai panaudojusi ES paramą, liko skolinga Nacionalinei mokėjimo agentūrai, Arvydas Žiogas.

Ar galima kalbėti apie ES paramos skirstymo skaidrumą Žemės ūkio ministerijoje, jei ES paramos atrankos kriterijus nustatančiose, projektus atrenkančiuose kolegialiuose organuose dalyvauja asmenys, kurie patys galimai neteisėtai tą ES paramą naudojo. Ar čia yra B. Markausko atsidėkojimas už paramą per rinkimus ir galimai savotiškos „skolos“ grąžinimas – rinkiminių pažadų tesėjimas. Tik ar tam Lietuvai skiriama ES parama?

2 komentarai įraše "Padėka už paramą – postai"

  1. Joo parašė:

    Žemės ūkio srityje sąžiningų žmonių Lietuvoje kaip ir nėra. Pats žemės ūkio ministras paskirtas iš nuteistųjų tarpo. Ir visas žemės ūkio jovalas verdamas panašių asmenų. Milžiniškų paramų skyrimas fermų statybai taip pat sietinas su ES lėšų grobstymu ir smulkių ūkių Lietuvoje naikinimu. Lietuvos ekonomika turėtų būti siejama ne su pieno gausinimu, kurio Lietuvoje yra milžiniškas perteklius nes labai mažos supirkimo kainos, bet su Lietuvoje gyvenančių asmenų užimtumo ir pragyvenimo gerovės didinimu. Gėda,kad po 28 metų dauguma kaimo gyventojų gyvena ir dirba tik sovietinio palikimo traktoriais ir žemės ūkio padargais, sunkiu rankiniu darbu, nes visos ES paramos išvogtos tų, kurie šiandien ruošiasi statyti naujas fermas.

  2. Murdoc parašė:

    Joana Bertašiūtė, kaip tavo sekmadienis? ;D

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *